Nástup klienta na sociální služby ze žádosti

Změněno dne Fri, 08 Mar 2024 v 02:07 PM

Tento postup využijete v případě, že chcete do CYGNUS přidat klienta na základě žádosti, která je v programu zaevidována. Pro správné nastoupení ze žádosti je třeba splnit tyto podmínky:

  • žádost musí být ve stavu Schválená (stav, který říká, že žadatel čeká na nástup)
  • žadatel nastupuje na stejnou službu, o kterou žádal (tj. žádost v programu je na stejnou službu, na kterou budete volit při nástupu)

Pokud nebude splněna jedna z podmínek, nedojde k uzavření žádosti v evidenci žadatelů.

Nového klienta přidejte klepnutím na tlačítko Přidat v Přehledu klientů sociální péče

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče)


 

Celý nástup bude probíhat ve formě průvodce:


1. Nástup klienta

V otevřeném okně vyberte nejprve datum nástupu, zvolte službu a zapište příjmení žadatele, který nastupuje. Příjmení musí být správně zapsané, aby došlo k vyhledání žádosti. Pokračujte klepnutím na Další.2. Výběr klienta

V druhém kroku vyberte ze seznamu správného klienta jeho zatržením. Může se jich dle shody v příjmení zobrazit více. To, že se jedná o toho správného, porovnejte dle celého jména, data narození a především stavu, kde bude uvedeno, že se zatím jedná o žadatele. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.3. Osobní údaje

Třetí krok, Osobní údaje, je věnován kontrole a doplnění osobních údajů klienta. Například u většiny pobytových služeb se doplňuje rodné číslo, které se při žádosti nezjišťuje. Jakmile budete mít hotovo, pokračujte klepnutím na Další.4. Umístění klienta

Ve čtvrtém kroku začněte výběrem správného umístění klienta. Pokud je požadováno, vyberte i cílovou skupinu poskytované služby.

V tomto kroku zejména zkontrolujte také, že jsou zobrazeny a předvyplněny tyto 3 údaje, pokud ne, vyberte z nabídek správné možnosti:

  • žádost (musí být vyplněna ta, na základě které klient nastupuje)
  • nákladové středisko (mělo by být zvoleno, umožní vyúčtovávat službu klienta)
  • zdravotnické pracoviště (mělo by být zvoleno, umožní u klienta poskytovat zdravotní péče)5. Dokončení nástupu

Hotovo? I přesto, že můžete pokračovat v dalších krocích s úpravou adres a výchozí kontaktní osoby, nástup klienta uzavřeme klepnutím na tlačítko Dokončit. Předpokládá se, že adresní údaje a výchozí kontaktní osoba je již plnohodnotně vyplněna v žádost. Pokud chcete údaje raději projít, pokračujte pomocí tlačítka Další a dokončete průvodce až v posledním kroku.Klient je nyní nastoupen. V přehledových oknech bude vyznačen symbolem nástupu.

V žadatelích bude jeho žádost uzavřena z důvodu nástupu.


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit