Jak vytvořit/přehodnotit ošetřovatelský plán

V podsekci Ošetřovatelská dokumentace klepněte na tlačítko Zadat nový ošetřovatelský plán k datu.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ošetřovatelská dokumentace)

 

Pokud přehodnocujete existující ošetřovatelský plán, bude vyžadováno zhodnocení dosavadní péče. Zapište jej tedy do pole hodnocení a potvrďte klepnutím na OK.

V otevřeném okně plánu nejprve uveďte správné datum platnosti a klepněte na tlačítko Přidat (existující diagnózy můžete Odebrat, nebo Opravit).

Výběr správné ošetřovatelské diagnózy si můžete usnadnit použitím filtru v horní části okna, kde lze filtrovat dle:

  • dle stavu klienta | zobrazí diagnozy, které jsou relevantní ke stavu klienta na základě formulářů
  • dle intervence | vhodné použít, pokud víte, jakou chcete provádět intervenci, ale nevíte, ve které diagnóze ji naleznete.

Je také možné vyhledávat v diagnózách dle názvu/čísla pomocí fulltextového vyhledávacího pole. Všechny rizikové diagnózy jsou označeny symbolem. Správnou diagnózu poté zatrhněte a pokračujte klepnutím na Další.

V tomto okně již plánujete samotné intervence.

  1. Nejprve je potřeba doplnit texty, které zdůvodní požadovanou péči a stanoví její cíl (texty můžete načíst pomocí třech  z číselníku).
  2. Poté zatrhněte intervenci, kterou plánujete provádět a do poznámky zapíše specifikace způsobu provedení.
  3. Do pole jiné poté zapište nedokumentované činnosti (opět je můžete nalézt pod třemi tečkami).

Plánujete činnost, která nevychází z poukazu ORP? Klepněte do políčka v řádku intervence s doposud vyplněnou hodnotou Dle poukazu ORP.

V otevřeném okně pak z nabídce vyberte četnost a doplňte počet za den.. Uložte klepnutím na OK.

Jste s plánováním dané diagnozy hotovi? Uložte klepnutím na tlačítko OK.

Jste hotovo s celým plánem? Znovu klepněte na tlačítko OK.

A pokud doposud nepoužíváte elektronického podpisu, nezapomeňte vytisknout a podepsat.

Jak opravit čas nebo obsah hodnocení ošetřovatelského plánu

Pokud potřebujete opravit text hodnocení, nebo jen jeho datum a čas (aby se zařadil mezi další záznamy a intervence), klepněte v podsekci Ošetřovatelská dokumentace na tlačítko Zobrazit historii.

(Kde? Klienti – Karta klienta – Ošetřovatelská dokumentace)

V otevřeném okně označte řádek s chybným hodnocením a klepněte na tlačítko Opravit hodnocení.

Opravte, co uznáte za vhodné, a uložte klepnutím na OK.

Změnu hodnocení není možné provést, pokud je záznam elektronicky podepsán (podpis je třeba zrušit). Nebo také pokud nejste autorem a nemáte právo správce dokumentace.