JAK EVIDOVAT MEDIKACI KLIENTA

Změněno dne Wed, 19 Oct 2022 v 03:02 PM

Jak vytvořit medikační kartu klienta

Medikační kartu klienta vytvořte na jeho kartě klepnutím na tlačítko Zadat novou medikaci k datu.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ordinace lékaře – Medikace)

 

V otevřeném okně zvolte nejprve datum platnosti v pravém horním rohu. Léky do medikační karty klienta můžete přidávat, opravovat nebo odebírat.

Jak přidat lék

Nový lék přidejte pomocí tlačítka Přidat. Všimněte si, že v levém horním rohu okna, pod jménem klienta, jsou uvedeny alergie na léky. Tato informace vychází z ošetřovatelské dokumentace, a to konkrétně z ošetřovatelské anamnézy.

V okně Přidat lék klienta nejprve vyberte lék klepnutím do nabídky výběru léků.


V nabídce použijte vyhledávací políčko a zapište lék, který hledáte, jakmile bude v seznamu výsledků, klepněte na něj.


Myslete na to, že databáze vychází z číselníku SÚKL, který obsahuje pouze léky, nikoliv doplňky stravy, apod. Tyto ale můžete stejně do medikační přidat. Místo výběru léků ze seznamu, zatrhněte u nabídky s léky možnost Jiné. Zobrazí se tak textové pole pro ruční zápis léků.

Pokračujte doplněním dávkování. Pokud se dávkuje vždy ve vybranou denní dobu, zapište do jednotlivých buněk počet tablet. Po zápisu můžete zvolit, zdali podáváte léky denně, obden, nebo zvolíte prázdnou možnost a specifikujete do řádku pod dávkováním. Toto pole ostatně slouží pro všechny další způsoby dávkování, které nelze zvolit formou R-P-V-N.

Načítáte v realizaci ošetřovatelské péče léky z medikační karty klienta a potřebujete dávku specifikovat? Zapište tuto specifikaci do pole Doplně do realizace. Při realizaci bude v zápisu tato hodnota v závorce za podaným lékem.

Vyberte předepisujícího lékaře z nabídky. Pokud necháte pole prázdné, je lék brán jako volně dostupný, bez předpisu. U některých léků je ale předepisující lékaře povinným polem.

V případě, že budete tvořit objednávku léků a s tím související recepty:

  • Pokud má mít lék samostatný recept, zatrhněte volbu Samostatně na receptu
  • V případě, že je úhrada léku v plné režii klienta, zatrhněte volbu Hradí klient.Vytváření objednávek může zjednodušit sledování zásoby. Možnost sledovat zásobu je možné pouze u medikace v pravidelném dávkování denně nebo obden. Sledování zaktivníte zatržením volby Sledovat zásobu a vyberte datum.

V případě léků z databáze SÚKL, které jsou v tabletách, je možné datum zásoby vypočíst. Klepněte na symbol , v otevřeném okně zadejte počet a zkontrolujte dávkování za den (jedná se o součet tablet za den). Pokud aktualizujete zásobu, přičtěte k datu, jinak nahraďte. Hotovo. Klepněte na OK pole data bude nahrazeno vypočteným.


Hotovo? Vše v léku zadáno? Uložte jej klepnutím na tlačítko OK.

Jak opravit lék

Označte lék, který potřebujete opravit, a klepněte na tlačítko Opravit  (nebo na řádek s lékem poklepejte). V otevřeném okně proveďte požadované změny, jako v případě přidání léku.


 

Jak odebrat lék

Označte lék, který potřebujete odstranit, a klepněte na tlačítko Odebrat.

Potvrďte smazání v dialogu klepnutím na tlačítko OK.

Jak seřadit léky v medikační kartě

Léky můžete řadit dvěma způsoby. Nejrychlejším způsobem řazení, je řazení dle abecedy. Klepněte do libovolného místa v tabulce s léky pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Seřadit dle abecedy.

Pořadí léků je vhodné doladit pomocí šipek při označení léku, který přesouváte. Takto detailně můžete přesunout důležité léky nahoru, nebo méně důležité dolů.

Jak opravit medikační kartu klienta

Opravení medikace používejte pouze v případě, že se skutečně jedná o chybné zadání. Pokud měníte medikaci z důvodu změny indikace lékaře, postupujte dle návodu na vytvoření medikační karty.

V sekci Medikace klepněte na tlačítko Opravit.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ordinace lékaře – Medikace)

V otevřeném okně je ovládání stejné, jako při vytváření medikační karty. Tedy přidávejte, opravujte a odstraňujte zadané léky.

V jednom případě není možné dělat většinu změn nebo odstraňovat vybrané léky, a to ty, které jsou označeny symbolem . Jedná se o léky, které jsou součást nedodané objednávky léků.

Jak odstranit medikační kartu

Odstranění celé medikační karty lze provést pod tlačítkem Zobrazit historii.

(Kde? Klienti – Karta klienta – Ordinace lékaře – Medikace)

V otevřeném okně lze odebírat jednotlivé medikační karty od nejnovější. Stačí ji označit a klepnout na tlačítko Odebrat.

Potvrďte dialog o smazání klepnutím na OK. A je smazáno.

Jak zobrazit historii změn v medikaci

Pokud chcete nahlédnout na jednotlivé medikační karty klienta za celou dobu pobytu, klepněte na tlačítko Zobrazit historii.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ordinace lékaře – Medikace)

V otevřeném okně označujte řádky a tím tak zobrazujte seznamy léků, které byly v jednotlivých dnech naordinovány.

Až budete hotovi, zavřete okno křížkem vpravo nahoře.

Jak zkontrolovat vyřazené léky u klientů

Tato funkce je dostupná pouze u odborností 004 a 913.

V této sekci jsou k dispozici informace o klientech, na jejichž kartě jsou vyřazené léky.

(KDE? Komunikace – Upozornění – Ordinace lékaře)

Poklepáním na řádek klienta s takovým lékem se dostanete na jeho kartu.

Jak vyhledat uživatele léků

Potřebujete zjistit, kteří klienti mají vybraný lék ve své medikační kartě? Využijte proto nástroj Přehled uživatelů léku pod operacemi v medikační kartě klienta.

Tato funkce je dostupná pouze u odborností 004 a 913.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ordinace lékaře – Medikace)

V otevřeném nástroji zadejte název léků a použijte tlačítko Načíst.

Pokud si názvem nejste jisti, pod třemi šipkami najdete celý číselník SUKL. Zde lék můžete vyhledat.

Výsledky jsou na světe. Můžete si je i vytisknout.


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit