Jak přidat záznam ostatní dokumentace

Z nabídky pod tlačítkem Přidat vyberte Záznam.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ostatní dokumentace – Vaše kategorie)V otevřeném okně uveďte datum a text (pokud chcete záznam vidět v předání služeb, zatrhněte volbu Důležité).K záznamu můžete pomocí tlačítka Přidat doplnit přílohu ve formě nahraného souboru nebo dokumentu ze šablony.Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Jak přidat do ostatní dokumentace soubor z počítače

Z nabídky pod tlačítkem Přidat vyberte Soubor z počítače.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ostatní dokumentace – Vaše kategorie)V průzkumníku Windows, který se vzápětí otevře, vyhledejte soubor, který chcete nahrát ke klientovi. A použijte tlačítko Otevřít.Soubor pak bude zobrazen ve seznamu. K otevření pak na něj stačí poklepat.Jak nahrát ze šablony ostatní dokumentace

Z nabídky pod tlačítkem Přidat vyberte šablonu dokumentu, kterou chcete generovat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ostatní dokumentace – Vaše kategorie)Některé šablony mohou generovat údaje u kterých se sledují změny k datu. Může se proto stát, že budete vyzváno k zadání data, ke kterému údaje mají platit.Po chvíli počkání se dokument vygeneruje. Editor podobný Wordu můžete využít k dodatečným úpravám vygenerovaného dokumentu. Dokument můžete vytisknout. Do karty jej uložíte klepnutím na OK.