OBSAH

Jak změnit pracovní skupinu

Tento postup je určen pro ty případy, kdy měníte pracovní režim zaměstnance. Například přechází z nerovnoměrného režimu s nepřetržitým provozem a na nerovnoměrný režim s provozem jednosměnným. Změnu je možné provádět pouze dopředu, nejpozději však v měsíci, od kterého změna platí.

Změnu pracovní skupiny proveďte na kartě zaměstnance v podsekci Provozy a pracovní skupiny klepnutím na tlačítko Zadat novou pracovní skupinu k datu k datu v části Pracovní skupina.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Pracovní smlouvy)

V otevřeném okně zvolte nejprve správné datum platnosti a poté vyberte novou pracovní skupinu, do které má být zaměstnanec zařazen.

Pokud na některé z pevných směn má zaměstnanec jiný start/konec, jeho nastavení proveďte klepnutím na tlačítko Přidat (nebo existující nastavení můžete Opravit  či Odebrat), vyberte směnu, zvolte, co nastavujete, zadejte správný čas a uložte klepnutím na OK.

Celé nastavení hotové? Uložte klepnutím na OK.

Chybné nastavení můžete Opravit nebo pod tlačítkem Zobrazit historii kromě sledování Odebrat.

Jak změnit provoz

Provozem je zamýšleno fyzické pracoviště zaměstnance. Jeho nastavení proveďte v sekci Provozy a pracovní skupiny klepnutím na tlačítko Zadat nový provoz k datu.

(KDE? Zaměstnance – Karta zaměstnance – Pracovní smlouvy – Provozy a pracovní skupiny)

V otevřené okně zvolte datum změny a vyberte z nabídky provoz.

Hotovo? Uložte klepnutím na tlačítko OK.

Pokud je existující provoz chybný, můžete jej Opravit, nebo pod tlačítkem Zobrazit historii  kromě sledování provozy Odebrat .

Jak změnit úvazek

Tento postup je určen pro ty případy, kdy měníte koeficient úvazku. Například z celého na poloviční. Postup bez komplikací funguje pouze v případě, že změnu provádíte dopředu (změna bude platná až v budoucím období), nejpozději však v měsíci změny.

Změnu úvazku proveďte v kartě zaměstnance v podsekci Pracovní smlouvy klepnutím na tlačítko Zadat nový úvazek k datu v části Úvazek.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Pracovní smlouvy)

V otevřeném okně nejprve zadejte datum, od kterého platí nový úvazek. A pak zapište koeficient úvazku (například 0.5). Pokud koeficient neznáte, ale znáte počet hodin za týden, můžete si jej nechat spočítat. Stačí klepnout na modrou šipku, pod kterou naleznete kalkulačku.

Pokud máte více poskytovaných služeb, nezapomeňte pro vykazování na MPSV rozepsat úvazek mezi jednotlivé služby. Jen klepněte do žlutě zabarveného pole u služby a zapište koeficient.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Jak změnit pracovní pozici

Pokud dojde ke změně pracovní pozice, končí smlouva původní a vzniká nová. V CYGNUS 2 je k dispozici nástroj, který oba kroky zvládne najednou.

Přejděte do karty zaměstnance u kterého pracovní pozici měníte.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Pracovní smlouvy – Pracovní smlouvy)

Pod Pracovní smlouvou klepněte na tlačítko Změna pracovní pozice.

V otevřeném průvodci nejprve zvolte datum, od kterého je změna platná. A pokračujte klepnutím na Další.

Vyplňte důležité údaje ze smlouvy:

  • provoz na kterém zaměstnanec nově bude
  • pracovní skupinu k možnosti plánovat směny a vést docházku
  • typ pracovního poměru, tedy zdali jde o pracovní smlouvu či některou z dohod.

Až budete hotovi, klepněte na Další.

Posledním krokem jsou údaje pro vykazování dat na MPSV. Vyplňte potřebné údaje o zaměstnanci a nezapomeňte rozdělit úvazek na jednotlivé poskytované služby, je-li jich více.

Hotovo. Klepněte na dokončit.

V kartě bude původní pozice ukončena.

A nová pozice platná od data hned po ukončení pozice původní.

Pokud děláte změnu pracovní pozice dopředu, nezapomeňte že bude třeba ještě provést přesun údajů ze smlouvy původní na smlouvu novou. O tom vás ostatně bude informovat hláška na konci průvodce.

Pokud děláte změnu pozice zpětně, není třeba další operaci provádět, protože průvodce tyto údaje přesune automaticky:

  • Identifikační údaje (otisky, číslo čipu a autorizace do čteček)
  • Záznamy docházky a výkazy docházky zadané a platn od data změny pozice
  • Rozpisy služeb platné po datu změny pozice