Krácení vzdělávací povinnosti

Změněno dne Tue, 17 May 2022 v 12:18 PM

Od počátku roku 2022 CYGNUS při výpočtu vzdělávací povinnosti zohlední zkušební dobu zaměstnance, ukončení pracovního poměru, opětovný nástup, opravu chybně zadané pracovní pozice a dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance. Na všechny tyto změny výpočet reaguje ihned. Výjimkou je pouze dlouhodobá nepřítomnost, kterou program zohlední až při uzavření výkazu docházky. Více se dozvíte níže. 


OBSAH1. Nepřítomnost zaměstnance


V případě nepřítomnosti v práci v rozsahu delším, než jeden kalendářní měsíc se rozsah dalšího vzdělávání krátí o jednu dvanáctinu celkové částky rozsahu.

V momentě, kdy ve výkazu docházky, bude celý měsíc zadaná nepřítomnost formou nemoc, nebo výkaz docházky zůstane prázdný, dojde ke krácení vzdělávací povinnosti zaměstnance o jednu dvanáctinu. 


(KDE? Zaměstnanci - Karta zaměstnance - Vzdělávací plány - Vzdělávací aktivity)


Po najetí myší na žárovku


Tuto funkci můžete vypnout. 

(KDE? Nastavení - Nastavení zaměstnanci - Vzdělávací plány - Vzdělávací povinnost) 


2. Zkušební doba zaměstnance


Při zakládání karty zaměstnance vyplňujete zkušební dobu. V tomto momentě dojde ke krácení vzdělávací povinnosti zaměstnance. Nově dojde k přepočítání vzdělávací povinnosti i v případě, že jste nevyplnili zkušební dobu při nástupu, ale až dodatečně v kartě zaměstnance. 


KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Pracovní smlouvy)Výsledek opět vidíte v kartě zaměstnance.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Vzdělávací plány – Vzdělávací aktivity)


Po najetí myší na žárovku.

3. Ukončení pracovního poměru


V případě, že ukončíte pracovní poměr, dojde také k přepočítání vzdělávací povinnosti.

Pokud například zaměstnanec nastoupí 1.1.2022 a zkušební dobu má do 31.3.2022, následně ukončí pracovní poměr dne 30.6.2022, napočítá se mu vzdělávací povinnost pouze 3 měsíce x 2 = 6 hodin.


(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Vzdělávací plány – Vzdělávací aktivity)4. Opětovný nástup zaměstnance


V momentě, kdy zadáme opětovný nástup zaměstnance přes úvazek, dojde také ke správnému napočítání vzdělávací povinnosti. 

Pokud například zaměstnanec nastoupí 1.1.2022 a zkušební dobu má do 31.3.2022, ukončí pracovní poměr dne 30.6.2022 a následně přes úvazek zadám, že má další od 1.9.2022, tak počítáme měsíce duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec pro vzdělávací povinnost. Výpočet je 7 měsíců x 2 = 14 hodin vzdělávací povinnosti. 


(KDE? Zaměstnanci - Karta zaměstnance - Pracovní smlouvyVýsledek opět vidíte v kartě zaměstnance.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Vzdělávací plány – Vzdělávací aktivity5. Opravení pracovní pozice


V momentě, kdy opravíte pracovní pozici, protože byla mylně zadána, program přepočítá vzdělávací povinnost správně dle zákona o sociálních službách.

Pokud například zadáte kartu zaměstnance s pracovní pozicí Přímá obslužná péče (protože tato nabídka při zakládání karty je vždy vybrána) a dodatečně upravíte například na pracovníka stravování, dojde ke zrušení vzdělávací povinnosti a obráceně.

KDE? Zaměstnanci - Karta zaměstnance - Pracovní smlouvy
Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit