Od počátku roku 2022 CYGNUS při výpočtu vzdělávací povinnosti zohlední zkušební dobu zaměstnance, ukončení pracovního poměru, opětovný nástup, opravu chybně zadané pracovní pozice a dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance. Na všechny tyto změny výpočet reaguje ihned. Výjimkou je pouze dlouhodobá nepřítomnost, kterou program zohlední až při uzavření výkazu docházky. Více se dozvíte níže. 


OBSAH1. Nepřítomnost zaměstnance


V případě nepřítomnosti v práci v rozsahu delším, než jeden kalendářní měsíc se rozsah dalšího vzdělávání krátí o jednu dvanáctinu celkové částky rozsahu.

V momentě, kdy ve výkazu docházky, bude celý měsíc zadaná nepřítomnost formou nemoc, nebo výkaz docházky zůstane prázdný, dojde ke krácení vzdělávací povinnosti zaměstnance o jednu dvanáctinu. 


(KDE? Zaměstnanci - Karta zaměstnance - Vzdělávací plány - Vzdělávací aktivity)


Po najetí myší na žárovku


Tuto funkci můžete vypnout. 

(KDE? Nastavení - Nastavení zaměstnanci - Vzdělávací plány - Vzdělávací povinnost) 


2. Zkušební doba zaměstnance


Při zakládání karty zaměstnance vyplňujete zkušební dobu. V tomto momentě dojde ke krácení vzdělávací povinnosti zaměstnance. Nově dojde k přepočítání vzdělávací povinnosti i v případě, že jste nevyplnili zkušební dobu při nástupu, ale až dodatečně v kartě zaměstnance. 


KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Pracovní smlouvy)Výsledek opět vidíte v kartě zaměstnance.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Vzdělávací plány – Vzdělávací aktivity)


Po najetí myší na žárovku.

3. Ukončení pracovního poměru


V případě, že ukončíte pracovní poměr, dojde také k přepočítání vzdělávací povinnosti.

Pokud například zaměstnanec nastoupí 1.1.2022 a zkušební dobu má do 31.3.2022, následně ukončí pracovní poměr dne 30.6.2022, napočítá se mu vzdělávací povinnost pouze 3 měsíce x 2 = 6 hodin.


(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Vzdělávací plány – Vzdělávací aktivity)4. Opětovný nástup zaměstnance


V momentě, kdy zadáme opětovný nástup zaměstnance přes úvazek, dojde také ke správnému napočítání vzdělávací povinnosti. 

Pokud například zaměstnanec nastoupí 1.1.2022 a zkušební dobu má do 31.3.2022, ukončí pracovní poměr dne 30.6.2022 a následně přes úvazek zadám, že má další od 1.9.2022, tak počítáme měsíce duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec pro vzdělávací povinnost. Výpočet je 7 měsíců x 2 = 14 hodin vzdělávací povinnosti. 


(KDE? Zaměstnanci - Karta zaměstnance - Pracovní smlouvyVýsledek opět vidíte v kartě zaměstnance.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Vzdělávací plány – Vzdělávací aktivity5. Opravení pracovní pozice


V momentě, kdy opravíte pracovní pozici, protože byla mylně zadána, program přepočítá vzdělávací povinnost správně dle zákona o sociálních službách.

Pokud například zadáte kartu zaměstnance s pracovní pozicí Přímá obslužná péče (protože tato nabídka při zakládání karty je vždy vybrána) a dodatečně upravíte například na pracovníka stravování, dojde ke zrušení vzdělávací povinnosti a obráceně.

KDE? Zaměstnanci - Karta zaměstnance - Pracovní smlouvy