Celý text chyby zní:

Záznamy nelze podepsat, protože poskytovatel kryptografických služeb (CSP) certifikátu, není podporovaný.

Některé verze operačních systému při generování certifikátu provedou mírně odlišné operace, které pak vedou k nekompatibilitě s CYGNUS 2. Máme na to naštěstí rychlou nápravu, po které bude certifikát zase fungovat.

Bude nutné postupovat dle uvedených kroků. Pokud si nejste jisti, obraťte se na vašeho správce počítačů.

K provedení opravy certifikátu bude zapotřebí certifikát ve formátu *.pfx, který jste exportovali po vyřízení certifikátu u certifikační autority.

POZOR! Aby návod fungoval, certifikát musí být exportovaný, stejně jako je popsáno v tomto návodu. A to včetně nastaveného hesla.


Pro opravu certifikátu bude potřeba aplikace. Stáhněte si klepnutím na tlačítko Stáhnout balíček.


Balíček rozbalte a složku CERT si nechejte třeba na ploše a otevřete ji.

Certifikát ve formátu *.pfx přesuňte do složky src (zkrsource = zdroj).

Poklepejte na soubor run.bat (může být zobrazeno pouze run).

Chvíli vyčkejte. Jakmile uvidíte tento řádek, je hotovo.:

D:\Osobní\OneDrive\Plocha\CERT>set /p DUMMY=

Zavřete okno křížkem. Opravený certifikát naleznete ve složce res (zkr. result = výsledek)

Nyní bude potřeba znovu nahrát na podpisovou kartu nebo podpisovou klíčenku.