VYKÁZÁNÍ VÝKONŮ NA POJIŠŤOVNU

Změněno dne Pá, 11 Srpen, 2023 v 11:02 DOPOLEDNE

OBSAH

Jak vykázat pořízené výkony

Práva? Nastavení >Systém > Šablony práv > Klienti > Ošetřovatelská dokumentace > Povolené položky Vyúčtování na pojišťovnu a Vykázání výkonů + Práva na zdravotnické pracoviště.(KDE? Klienti – Vyúčtování na pojišťovnu)

Vytvoření dávek na pojišťovnu proveďte v nástroji Vyúčtování na pojišťovnu. V okně vyúčtování klepněte na tlačítko Přidat. Pokračujte volbou měsíce a pokud vykazujete všechny pojišťovny, nechejte výběr pojišťoven tak jak je. Dávky se stejně tvoří za každou zvlášť.


Program bude chvíli provádět kontrolu a následně vypíše eventuální chyby, které by mohli způsobit problém. Mělo by dojít ke klepnutí na Storno a k nápravě. Pokud chcete chyby ignorovat, klepněte na OK.

Doporučujeme však provést opravy, není-li chyba z nějakého důvodu záměrná.

Pokud chyby nejsou nebo je budete ignorovat, program vytvoří dávky.


Objeví se tabulka Výběr klientů k vykázání, kde můžete vybrat, které klienty chcete do dávky zahrnout. Bližší informace a popis jednotlivých údajů v tabulce najdete v ZDE.

Jak odeslat dávky přímo do pojišťovny

Pokud máte vše nastaveno k elektronickému odesílání dávek na pojišťovnu, dávku označte, klepněte na tlačítko Odeslat dávku na pojišťovnu a z nabídky vyberte Odeslat dávku na pojišťovnu.

Jak uložit dávky do souboru a vytisknout dokumenty

Po provedeném vykázání vzniknout řádky dle pojišťoven a eventuálně typu pojištění, tj. cizinci jsou vykazování zvlášť. Dávku označte a klepněte na tlačítko Odeslat dávku na pojišťovnu a z nabídky vyberte Uložit dávku do souboru.


Nyní jen zvolte místo, kam soubor uložit. Uložíte tam soubory KDAVKA a FDAVKA.

K souborům můžete vytisknout pod tlačítkem Tisknout Průvodku a Fakturu. Doporučujeme ale raději klepnout na tlačítko Tisknout a použít sestavu Přehled faktur. Lze ji seskupit dle poskytovaných služeb.


Uložené soubory pak nezapomeňte odeslat na pojišťovnu.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit