Tento postup využijete, pokud se změní kapacita jedné z poskytovaných služeb ve vaší organizaci. Změny v kapacitě se provádí k datu, tj. neovlivní se minulost s původní kapacitou. Změnu může provést pouze uživatel, který je správcem všech nastavení.

Kapacity změňte v podsekci Kapacity služeb. Začněte nejprve výběrem správné služby.

(KDE? Nastavení – Klienti – Osobní údaje – Kapacity služeb)

 

Pokračujte klepnutím na tlačítko Zadat novou kapacitu k datu.V otevřeném okně zvolte datum, odkdy nová kapacita platí, a zapište její novou hodnotu. Hotovo? Uložte klepnutím na OK.
Změna kapacity se okamžitě projeví ve všech statistikách, kde je sledována (např. obložnost)