Jak změnit nastavení pevné směny od data

Pokud se rozhodnete zásadně změnit nastavení směny, je vhodné ji provést od data. Této operaci nevadí sestavené plány a již založená docházka.

Jedinou podmínkou je, že plány či docházka nesmí být v době nové platnosti uzamčeny.

Změnu proveďte v podsekci Směny u správné pracovní skupiny

(KDE? Nastavení - Zaměstnanci – Rozpisy služeb a docházka)


Označte směnu, u které měníte od data nastavení, klepněte na tlačítko Kopírovat a vyberte možnost Nahradit směnu.


V otevřeném okně upravte směnu tak, jak je potřeba. Podrobné informace o tom, co a jak se ve směně vyplňuje najdete v nápovědě na přidání směny nové.

Při náhradě směn je však důležité nastavení platnosti, od které bude nová verze dané směny platit.

Hotovo? Uložte klepnutím na tlačítko OK.

Co se všechno stane? Původní směna bude ukončena k datu předcházejícímu změně a od nového data bude k dispozici nová platnost. Tato změna se okamžitě promítne do všech plánů, ve výkazu docházky bude třeba znovu načíst záznamy.

Jak změnit nastavení pružné směny od data

Pro změnu nastavení používané pružné směny přejděte do sekce Směny a mějte zvolenu správnou pracovní skupinu.

(KDE? Nastavení - Zaměstnanci – Rozpisy služeb a docházka)

 

Označte pružnou směnu a použijte tlačítko Zadat k datu (plus s hodinkami).


V otevřeném okně nejprve uveďte správnou platnost a pak proveďte potřebné údaje (nastavení základní pracovní doby či přestávek). Jakmile budete hotovi, uložte klepnutím na OK.


Jak opravit existující směnu

Opravu směny můžete provést ze dvou důvodů:

  1. Směna doposud nebyla nikdy použita a obsahuje chyby, které je třeba před použitím opravit.
  2. Směna je použita, ale mám chybnou zkratku, barvu či jiné nastavení, které neovlivní docházku.

Opravu proveďte v podsekci Směny u správné pracovní skupiny

(KDE?  Nastavení - Zaměstnanci – Rozpisy služeb a docházka)

Označte směnu, kterou potřebujete opravit a klepněte na tlačítko Opravit.

V otevřeném okně proveďte požadované změny. Pokud jsou políčka zašedlá, nelze je změnit, protože jsou již použita v docházce, nebo v plánování směn.

Jakmile budete hotovi, uložte klepnutím na tlačítko OK.

Jak smazat existující směnu

Směnu, kterou nadále nebudete používat a nebude ničím nahrazena, můžete smazat v podsekci Směny u správně zvolené pracovní skupiny.

(KDE? Nástroje – Nastavení modulu Zaměstnanci – Rozpisy služeb a docházka)

 

Označte směnu, kterou máte v plánu smazat, a klepněte na tlačítko Odebrat.

 

Použitá směna se nabídne k zneaktivnění (z důvodu historie), směna zatím nepoužitá se trvale smaže. Potvrďte operaci klepnutím na OK.