Nastavení - Zaměstnanci

JAK NASTAVIT DOCHÁZKOVOU ČTEČKU
Zakoupili jste nejnovější typ docházkové čtečky DSi 700? V tom případě máte z poloviny hotovo. Docuházkovou čtečku jsme do programu přidal za vás. Stačí si ...
St, 22 Září, 2021 at 3:09 ODPOLEDNE
JAK SPRAVOVAT EXISTUJÍCÍ SMĚNY
Jak změnit nastavení pevné směny od data Pokud se rozhodnete zásadně změnit nastavení směny, je vhodné ji provést od data. Této operaci nevadí sestavené p...
St, 22 Září, 2021 at 3:09 ODPOLEDNE
JAK NASTAVIT EXPORT DOCHÁZKY DO MZDOVÉHO PROGRAMU
Pro možnost exportovat docházku do mzdového programu s možností exportovat i plány služeb, proveďte nastavení v podsekci Export do mzdového programu pomocí ...
St, 22 Září, 2021 at 3:09 ODPOLEDNE
DALŠÍ INFORMACE K NOVĚ PŘIDANÉMU PROVOZU
1. Pokud vznikne v CYGNUS 2 nový provoz, je nutné jej vytvořit a propojit v IS CYGNUS 2. V případě, že nový provoz zaměstnanci nastavíte na kartě zaměst...
St, 22 Září, 2021 at 3:09 ODPOLEDNE
JAK NASTAVIT ZVEŘEJŇOVÁNÍ MĚSÍČNÍHO PLÁNU
Nastavení automatického/ručního zveřejňování měsíčního plánu proveďte v nastavení zaměstnanců. (KDE? Nastavení – Zaměstnanci – Rozpisy služeb a docházka – ...
St, 22 Září, 2021 at 3:09 ODPOLEDNE
JAK VYTVOŘIT NOVOU VÝJIMKU
Nové výjimky přidejte v sekci Výjimky klepnutím na tlačítko Přidat. (KDE? Nastavení - Zaměstnanci – Rozpisy služeb a docházka) V otevřeném okně nejprve ...
St, 22 Září, 2021 at 3:09 ODPOLEDNE
JAK PŘIDAT NOVOU SMĚNU
Přidávání směn vyžaduje nastavené pracovní skupiny. K těmto pracovním skupinám potom budou dané směny navázané. Otevřete si sekci Směny, v pravém horním ro...
St, 22 Září, 2021 at 3:09 ODPOLEDNE
JAK VYTVOŘIT VLASTNÍ SADU OTÁZEK
Sadu otázek si můžete kompletně vytvořit sami. Nebo upravit načtenou sadu otázek. Tato nápověda vás provede celým nastavením sady otázek. (KDE? Nastavení –...
St, 22 Září, 2021 at 3:09 ODPOLEDNE
JAK NASTAVIT ŠABLONY TISKU VÝKAZU DOCHÁZKY ZAMĚSTNANCE
Přidávat a nastavovat šablony této tiskové sestavy může pouze uživatel s právem Správce nastavení. Aby každý vedoucí tiskl výkaz jednotlivých zaměstnanců j...
St, 22 Září, 2021 at 3:09 ODPOLEDNE
JAK NAČÍST DO ČÍSELNÍKU VÝCHOZÍ SADU OTÁZEK
Námi sestavou sadu otázek jsme sestavili na základě letité praxe a znalosti požadavků na hodnocení zaměstnanců v sociálních službách. V sekci Sady otázek k...
St, 22 Září, 2021 at 3:09 ODPOLEDNE