Novela zákoníku práce pro dohody

Změněno dne Fri, 15 Mar 2024 v 07:18 AM

Tento návod je určen pro naše zákazníky, kteří mají nastavenou pracovní skupinu pro dohody (DPP/DPČ), ve které se nepočítají příplatky za práci o víkendu, svátku nebo v noci. Od 1. 10. 2023 bude nutné provést změnu v nastavení, aby se tyto příplatky evidovaly správně. Pokud máte nějaký dotaz ohledně aktuální legislativy, prosíme, obraťte se na svou právní kancelář.


OBSAH


Kdo může provést změnu?

Změnu může provést Váš uživatel, který v šabloně práv má povoleno "Nastavení pracovních skupin, výjimek, volitelných položek a exportů". V případě, že toto oprávnění uživatel nemá, kontaktujte prosím svého administrátora aby jej uživateli přidal nebo našel uživatele s tímto oprávněním. Kdo je Vaším administrátorem? Dozvíte se v následujícím odkazu: Jak zjistit, kdo jsou správci nastavení v CYGNUSu


Nastavení požadované změny

Před samotnou změnou se ujistěte, že nemáte uzavřené docházky pro dohody.


Nyní se přepněte do nastavení pracovních skupin a vyhledejte pracovní skupinu, kterou chcete upravit.


Všimněte si, že tato skupina nemá nastavené příplatky. To je přesně to, co budeme chtít změnit.


Potom klikněte na tlačítko “Zadat k datu”. Zde můžete nastavit příplatky pro práci o víkendu, svátku nebo v noci podle vašich potřeb.


KDE? Nastavení - Zaměstnanci - Rozpisy služeb a docházka - Pracovní skupiny


Nyní zvolte platnost od 1.10.2023 a vyberte způsob, jak se ve Vaší organizaci mají proplácet příplatky. Vyberte také Počítat příplatky za noční směnu a nastavte hodnotu na 0:00 - při tomto nastavení se budou noční příplatky počítat vždy, když zaměstnanec pracuje v době mezi 22:00 a 6:00.


Pokud by Vaši zaměstnanci měli čerpat náhradní volno za práci ve svátek, zvolte ještě volbu "Převést příplatek za svátek do odpracované doby". Ale netušíme, jak toto bude v praxi probíhat, takže možná není potřebné to takto nastavovat. 


Zkontrolujte, že v políčku Platnost od: zůstalo datum 1.10.2023. Pokud se Vám datum přepisuje, níže naleznete postup, jak to změnit.


Následně vše uložíte tlačítkem OK. 


Kontrola nastavení, zda-li proběhlo vše v pořádku

Otevřete si výkazy docházky a zkontrolujte, zda se dotčeným zaměstnancům načetly příplatky za víkendy, svátky, noční práce. 


V případě, že příplatek není načtený, může to být způsobeno tím, že směna je již upravena uživatelem, který zpracovává docházku. V příkladu vidíte, že dne 7.10. 2023 není evidován příplatek za práci o víkendu, protože je tento záznam upraven ručně. Při správném nastavení stačí směnu smazat a znovu vložit přes pravé tlačítko a příplatek se již správně napočítá. Nelze nastavit datum 1.10.2023

V případě, že se Vám ukáže jiné datum, než je 1.10.2023, znamená to, že někteří zaměstnanci mají provedenou uzávěrku výkazů. Toto okno zavřete a můžete se vrátit, až budou docházky zaměstnanců otevřené.Je potřeba dohledat všechny zaměstnance v upravované pracovní skupině a otevřít jim docházku. Jakmile máte výkazy všech zaměstnanců z upravované pracovní skupiny otevřené, můžete se vrátit na začátek a provést požadovanou změnu. 

Co dělat, když jsme nastavení provedli špatně a chceme to opravit? 

V tomto případě je potřeba kontaktovat podporu IRESOFTu. Kontaktovat nás můžete pomocí následujícího formuláře: 


KONTAKTOVAT PODPORU


Export do mezd

V současné době, je možné nastavit zvlášť příplatky pro DPP / DPČ pro tyto mzdové SW: 

Avensio, Datacentrum, KSMzdy, Pamica, Mark(Valet), FLUXPAM5, Kvasar(Perm3) Gordic, Univerzální export, Vema


Nastavení příplatků provedete přes:


Nastavení - Zaměstnanci - Rozpisy služeb a docházka - Export do mzdového programu 

Kliknete na tlačítko opravit. 

Následně vyberte všechny příplatky, které se chcete nahrávat do mzdového programu a dle Vašeho mzdového programu doplníte čísla pro příplatky. Toto číslo Vám sdělí Váš dodavatel mzdového programu. A uložíte tlačítkem OK. Krátké video jak provést požadované nastavení 


 Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit