Nastavení uživatelských formulářů

Změněno dne Pá, 8 Březen v 1:59 ODPOLEDNE

OBSAHVytvoření formuláře

Uživatelské formuláře lze vytvářet a následně používat jak v sekci Ošetřovatelská dokumentace, tak v sekci Sociální dokumentace. Princip je stejný.

Uživatelský formulář lze vytvořit dvěma způsoby. Buď kompletně nový a nebo ze šablony.

Formulář ze šablony

Na nejpoužívanější formuláře jsme vám vytvořili šablony, ze kterých můžete formuláře vytvořit. Pro vytvoření formuláře ze šablony klepněte na tlačítko Operace a vyberte požadovaný formulář.

(KDE? Nastavení klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Uživatelské formuláře)

To, jaké šablony formulářů budete mít na výběr, ovlivňuje odbornost vašeho zařízení.


 

V novém okně můžete upravit název formuláře a zadat jeho platnost.Pokud máte roli administrátora, budete mít v dalším kroku možnost vybrat ty uživatele CYGNUS, kteří budou mít vytvořený formulář k dispozici a budou jej moci u klientů používat. Svoji volbu potvrďte pomocí OK. Pokud se vám tento krok nezobrazí, je nutné práva dořešit dodatečně.


 

V pravé části se následně předvyplní jednotlivé sekce a údaje formuláře.Jakmile formulář vytvoříte můžete jej použít na kartě klienta v sekci ošetřovatelská dokumentace. Kde lze formuláře tisknout a sledovat jejich historii.Kompletně nový formulář

Pro vytvoření kompletně nového formuláře klepněte na políčko Přidat.

(KDE? Nastavení klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Uživatelské formuláře)

 

V novém okně zadejte název formuláře a případně jeho platnost.Pokud chcete vytvořit formulář, ve kterém budete zaznamenávat hodnocení, definujte počet bodů i slovní hodnocení výsledku formuláře (takovéto hodnocení znáte například z Barthelova nebo Neuromentálního Indexu). Zadání potvrďte tlačítkem OK.Pokud máte roli administrátora, budete mít v dalším kroku možnost vybrat ty uživatele CYGNUS, kteří budou mít vytvořený formulář k dispozici a budou jej moci u klientů používat. Svoji volbu potvrďte pomocí OK. Pokud se vám tento krok nezobrazí, je nutné práva dořešit dodatečně. 

Pro vložení jednotlivých částí do formuláře klepněte na políčko Přidat a zvolte Sekce.Zadejte název sekce a potvrďte OK.Znovu klepněte na Přidat a vložte do sekce jednotlivé údaje.Zadejte název údaje a typ údaje.Při vytváření vlastních formulářů máte k dispozici velké množství typů údajů, které lze do formuláře vložit – textová pole, zaškrtávací políčka, obrázek těla pro označování defektů/ran/bolesti (znáte z ošetřovatelské anamnézy), pole pro datum, číslo, aj.U údajů můžete vybírat, zda bude vyplnění tohoto údaje ve formuláři povinné.


 

Stejným způsobem zadejte další požadované údaje. Na rozpracovaný formulář se můžete kdykoliv podívat pomocí náhledu a zkontrolovat si tak, jak bude vámi vytvořený formulář vypadat.Jakmile formulář vytvoříte můžete jej použít na kartě klienta v sekci ošetřovatelská dokumentace.

Úprava formuláře

Uživatelské formuláře můžete upravovat v sekci Ošetřovatelská dokumentace.

(KDE? Nastavení klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Uživatelské formuláře)

Informace ve stávajících formulářích můžete upravit pomocí tlačítka Opravit.Dále můžete upravovat pořadí. Pořadí samotných formulářů i pořadí jednotlivých sekcí a údajů můžete měnit pomocí šipek.


Smazání formuláře

Uživatelské formuláře můžete smazat v sekci Ošetřovatelská dokumentace.

(KDE? Nastavení klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Uživatelské formuláře)

Formuláře, které již nechcete dále používat můžete zneaktivnit pomocí tlačítka Odebrat. Smazat můžete buď celý formulář, nebo pouze vybrané sekce či údaje.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit