Obsah

Vytvoření formuláře

Uživatelské formuláře lze vytvářet a následně používat jak v sekci Ošetřovatelská dokumentace, tak v sekci Sociální dokumentace. Princip je stejný.

Uživatelský formulář lze vytvořit dvěma způsoby. Buď kompletně nový a nebo ze šablony.

Kompletně nový formulář

Pro vytvoření kompletně nového formuláře klepněte na políčko Přidat.

(KDE? Nastavení klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Uživatelské formuláře)


 

V novém okně zadejte název formuláře a případně jeho platnost.


Pokud chcete vytvořit formulář, ve kterém budete zaznamenávat hodnocení, definujte počet bodů i slovní hodnocení výsledku formuláře (takovéto hodnocení znáte například z Barthelova nebo Neuromentálního Indexu). Zadání potvrďte tlačítkem OK.


Pokud máte roli administrátora, budete mít v dalším kroku možnost vybrat ty uživatele CYGNUS 2, kteří budou mít vytvořený formulář k dispozici a budou jej moci u klientů používat. Svoji volbu potvrďte pomocí OK. Pokud se vám tento krok nezobrazí, je nutné práva dořešit dodatečně.


 

Pro vložení jednotlivých částí do formuláře klepněte na políčko Přidat a zvolte Sekce.


Zadejte název sekce a potvrďte OK.


Znovu klepněte na Přidat a vložte do sekce jednotlivé údaje.


Zadejte název údaje a typ údaje.


Při vytváření vlastních formulářů máte k dispozici velké množství typů údajů, které lze do formuláře vložit – textová pole, zaškrtávací políčka, obrázek těla pro označování defektů/ran/bolesti (znáte z ošetřovatelské anamnézy), pole pro datum, číslo, aj.


U údajů můžete vybírat, zda bude vyplnění tohoto údaje ve formuláři povinné.


 

Stejným způsobem zadejte další požadované údaje. Na rozpracovaný formulář se můžete kdykoliv podívat pomocí náhledu a zkontrolovat si tak, jak bude vámi vytvořený formulář vypadat.


Jakmile formulář vytvoříte můžete jej použít na kartě klienta v sekci ošetřovatelská dokumentace.

Formulář ze šablony

Na nejpoužívanější formuláře jsme vám vytvořili šablony, ze kterých můžete formuláře vytvořit. Pro vytvoření formuláře ze šablony klepněte na tlačítko Operace a vyberte požadovaný formulář.

(KDE? Nastavení klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Uživatelské formuláře)

To jaké šablony formulářů budete mít na výběr ovlivňuje odbornost vašeho zařízení.


 

V novém okně můžete upravit název formuláře a zadat jeho platnost.


Pokud máte roli administrátora, budete mít v dalším kroku možnost vybrat ty uživatele CYGNUS 2, kteří budou mít vytvořený formulář k dispozici a budou jej moci u klientů používat. Svoji volbu potvrďte pomocí OK. Pokud se vám tento krok nezobrazí, je nutné práva dořešit dodatečně.


 

V pravé části se následně předvyplní jednotlivé sekce a údaje formuláře.


Jakmile formulář vytvoříte můžete jej použít na kartě klienta v sekci ošetřovatelská dokumentace. Kde lze formuláře tisknout a sledovat jejich historii.

Úprava formuláře

Uživatelské formuláře můžete upravovat v sekci Ošetřovatelská dokumentace.

(KDE? Nastavení klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Uživatelské formuláře)

Informace ve stávajících formulářích můžete upravit pomocí tlačítka Opravit.


Dále můžete upravovat pořadí. Pořadí samotných formulářů i pořadí jednotlivých sekcí a údajů můžete měnit pomocí šipek.


Smazání formuláře

Uživatelské formuláře můžete smazat v sekci Ošetřovatelská dokumentace.

(KDE? Nastavení klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Uživatelské formuláře)

Formuláře, které již nechcete dále používat můžete zneaktivnit pomocí tlačítka Odebrat. Smazat můžete buď celý formulář, nebo pouze vybrané sekce či údaje.