Aby bylo možné pracovat s ostatní dokumentací, je třeba nadefinovat kategorie. Na jednotlivé kategorie poté mohou být nastavena specifická práva, kdy do některé z nich budou moci přistupovat jen někteří zaměstnanci.

Všechna nastavení budou prováděna v podsekci Kategorie.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Ostatní dokumentace – Kategorie)

Jak vytvořit novou kategorii

K vytvoření použijte tlačítko Přidat.

V otevřeném okně zapište název kategorie (např. další dokumentace, fotografie klienta, fotografie ran a dekubitů, apod.).

Pokud budete potřebovat, aby se dokumentace vázala na poskytovanou služby, zvolte vazbu Poskytovaná služba.

Tato volba bude nutná, pokud chcete v této kategorii exportovat šablony dokumentů, které mají vazbu na údaje z poskytované služby (data nástupu a ukončení, informace ze smlouvy, o poskytované službě, apod.).

Vazbu není možné dodatečně změnit.

Jedná-li se o záznamy, které je třeba vidět i v zánamech péče sociální dokumentac, zatrhněte příslušnou volbu.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Pokud jste administrátorem, který přiděluje práva, automaticky bude nabídnuto nastavení přístupu do této nové kategorie.

Jak opravit existující kategorii

U existující kategorie lze provést úpravu názvu nebo nastavení zobrazení záznamů i v záznamech péče sociální dokumentace.

Na řádek kategorie poklepejte (nebo použijte tlačítka Opravit při označené kategorii)

V otevřeném okně proveďte potřebné úpravy a uložte klepnutím na OK.