OBSAH

Jak přidat záznam ostatní dokumentace

Z nabídky pod tlačítkem Přidat vyberte Záznam.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ostatní dokumentace – Vaše kategorie)V otevřeném okně uveďte datum a text (pokud chcete záznam vidět v předání služeb, zatrhněte volbu Důležité).K záznamu můžete pomocí tlačítka Přidat doplnit přílohu ve formě nahraného souboru nebo dokumentu ze šablony.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Jak přidat do ostatní dokumentace soubor z počítače

Z nabídky pod tlačítkem Přidat vyberte Soubor z počítače.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ostatní dokumentace – Vaše kategorie)V průzkumníku Windows, který se vzápětí otevře, vyhledejte soubor, který chcete nahrát ke klientovi. A použijte tlačítko Otevřít.Soubor pak bude zobrazen ve seznamu. K otevření pak na něj stačí poklepat.Jak nahrát ze šablony ostatní dokumentace

Z nabídky pod tlačítkem Přidat vyberte šablonu dokumentu, kterou chcete generovat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ostatní dokumentace – Vaše kategorie)Jak přidat oblast do Ostatní dokumentace

Uživatel s rolí Správce nastavení provede následující kroky: 

Nastavení > Klienti > Ostatní dokumentace > Kategorie > Zadáte název kategorie a navážete na zdravotnické pracoviště > Potvrdíte OK.