Obsah


Nastavení nových kategorií může provádět pouze uživatel programu CYGNUS, který má povolenou správu nastavení. Kdo je správcem nastavení můžete zjistit dle návodu: JAK ZJISTIT KDO JE ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE NASTAVENÍ


Přidání kategorie

Pro přidání nové kategorie postupujte následovně: Nástroje -> Nastavení - Klienti -> Ostatní dokumentace -> Přidat.

Po stisknutí tlačítka Přidat se otevře okno Přidat kategorii, kde zadejte název nové kategorie (např. další dokumentace, fotografie klienta, fotografie ran a dekubitů, apod.).


Pokud budete potřebovat, aby se dokumentace vázala na poskytovanou služby, zvolte vazbu Poskytovaná služba.

Tato volba bude nutná, pokud chcete v této kategorii exportovat šablony dokumentů, které mají vazbu na údaje z poskytované služby (data nástupu a ukončení, informace ze smlouvy, o poskytované službě, apod.).

Vazbu není možné dodatečně změnit.

Jedná-li se o záznamy, které je třeba vidět i v záznamech péče sociální dokumentace, zatrhněte příslušnou volbu.


Hotovo? Uložte klepnutím na OK.


Pokud jste administrátorem, který přiděluje práva, automaticky bude nabídnuto nastavení přístupu do této nové kategorie (každý kdo má danou kategorii vidět v rámci Ostatní dokumentace, musí mít na ni přístupové právo).


Oprava a odebrání kategorie

U existující kategorie lze provést úpravu názvu nebo nastavení zobrazení záznamů i v záznamech péče sociální dokumentace.

Na řádek kategorie poklepejte (nebo použijte tlačítka Opravit při označené kategorii)


V otevřeném okně proveďte potřebné úpravy a uložte klepnutím na OK.


Odstranění kategorie provedete jejím označením a následným stisknutím tlačítka Odebrat. Pokud je kategorie již u některých klientů použita, nedojde k jejímu odebrání, ale kategorie bude zneaktivněna.