Nastavení kategorií Ostatní dokumentace

Změněno dne Mon, 07 Aug 2023 v 04:07 PM

Obsah


Nastavení nových kategorií může provádět pouze uživatel programu CYGNUS, který má povolenou správu nastavení. Kdo je správcem nastavení můžete zjistit dle návodu: JAK ZJISTIT KDO JE ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE NASTAVENÍ


Přidání kategorie

Pro přidání nové kategorie postupujte následovně: Nástroje -> Nastavení - Klienti -> Ostatní dokumentace -> Přidat.

Po stisknutí tlačítka Přidat se otevře okno Přidat kategorii, kde zadejte název nové kategorie (např. další dokumentace, fotografie klienta, fotografie ran a dekubitů, apod.).


Můžete zvolit navázání na Poskytovanou službu nebo Zdravotnické pracoviště.


Vazbu není možné dodatečně změnit.

Volba Poskytovaná služba bude nutná, pokud chcete v této kategorii exportovat šablony dokumentů, které mají vazbu na údaje z poskytované služby (data nástupu a ukončení, informace ze smlouvy, o poskytované službě, apod.).Pokud se jedná o záznamy, které je třeba vidět i v záznamech péče sociální dokumentace, zatrhněte příslušnou volbu.


Volba Zdravotnické pracoviště bude nutná, pokud budete chtít mít možnost záznamy v dané kategorii Ostatní dokumentace elektronicky podepisovat.


Hotovo? Uložte klepnutím na OK.


Pokud jste administrátorem, který přiděluje práva, automaticky bude nabídnuto nastavení přístupu do této nové kategorie (každý kdo má danou kategorii vidět v rámci Ostatní dokumentace, musí mít na ni přístupové právo).


Oprava a odebrání kategorie

U existující kategorie lze provést úpravu názvu nebo nastavení zobrazení záznamů i v záznamech péče sociální dokumentace.

Na řádek kategorie poklepejte (nebo použijte tlačítka Opravit při označené kategorii)


V otevřeném okně proveďte potřebné úpravy a uložte klepnutím na OK.


Odstranění kategorie provedete jejím označením a následným stisknutím tlačítka Odebrat. Pokud je kategorie již u některých klientů použita, nedojde k jejímu odebrání, ale kategorie bude zneaktivněna.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit