Tato situace nastává, pokud při nástupu klienta nevyberete zdravotnické pracoviště, na které má být přiřazen. Důvodem může být kromě přehlédnutí kolonky také chybějící oprávnění v nastavení práv uživatele (v takovém případě je potřeba se obrátit na Vašeho administrátora, aby právo na zdravotnické pracoviště přidal). 


Zdravotnické pracoviště je možné klientovi přidat i dodatečně a to následovně: 


1. Otevřete si záložku Klienti - Klienti zdravotní péče a klikněte na zelené plus


2. Zapište datum nástupu klienta a jeho příjmení


3. Vyberte správného klienta 


4. Proklikejte se přes tlačítka Další až k Dokončit