Smlouva a plánování návštěv klienta

Změněno dne Mon, 28 Mar 2022 v 07:53 AM

OBSAH


Aby klientovi mohl být sestaven plán návštěv, musí mít klient vytvořenou smlouvu s nasmlouvanými úkony.

Vytvoření smlouvy

V kartě klienta si otevřete sekci Vyúčtování - Smlouvy. Kliknutím na tlačítko + s kalendářem založíte novou smlouvu.  


Vyberte datum platnosti. Vyberte Pravidelné služby, které budou klientovi poskytovány. 


V dalším kroku vyberte Nasmlouvané úkony. Potvrďte kliknutím na OK


K úkonům si můžete zapsat poznámky. Smlouvu uložíte kliknutím na OK


Vytvoření prvního plánu

Po vytvoření smlouvy je u klienta dále nutné vytvořit plán návštěv. Ten vytvoříme pomocí tlačítka Opravit.V okně Opravit plány návštěv zkontrolujte Platnost od a klikněte na Přidat (přidání návštěvy).Nyní se ocitáte v nastavení jedné konkrétní návštěvy. Zde zvolte zatržením, jaké úkony se v rámci dané návštěvy provedou. Jejich pravidelnost (Provádět) a četnost v rámci dne (Počet za den).


U jednotlivých úkonů lze nastavit doba trvání (není podmínkou) a spolupráce.


Návštěvě také můžete přiřadit prioritu, která se projeví barevným odlišením návštěvy v Plánu návštěv terénní péče.
Další návštěvy do plánu přidáte také pomocí tlačítka Přidat. Jakmile bude plán sestaven, uložte ho pomocí OK.Náhradní plán

V rámci plánu návštěv máte možnost zadat Náhradní plán, který slouží pro zadávání výjimek.


Pokud tedy chcete výjimku zadat, v otevřeném plánu klikněte na Náhradní plán. Princip zadání výjimečné návštěvy je pak stejný jako zadání té běžné.Náhradní plán je v rámci běžného plánu zvýrazněn speciální značkou. Níže je uveden případ existence náhradního plánu na 22.3.2022.Aktualizace plánu

Pro aktualizaci plánu návštěv klikněte na tlačítko Zadat k datu.Nyní zvolte datum (Platnost od), od kdy aktualizace bude platit, upravte návštěvy pomocí Opravit a proveďte uložení pomocí OK.Smazání plánu

Pokud se rozhodnete aktuální (poslední) plán smazat, klikněte na Historie.V otevřeném okně označte poslední aktualizaci plánu a zvolte Odebrat.
Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit