OBSAH


Aby klientovi mohl být sestaven plán návštěv, musí mít klient vytvořenou smlouvu s nasmlouvanými úkony.

Vytvoření smlouvy

V kartě klienta si otevřete sekci Vyúčtování - Smlouvy. Kliknutím na tlačítko + s kalendářem založíte novou smlouvu.  


Vyberte datum platnosti. Vyberte Pravidelné služby, které budou klientovi poskytovány. 


V dalším kroku vyberte Nasmlouvané úkony. Potvrďte kliknutím na OK


K úkonům si můžete zapsat poznámky. Smlouvu uložíte kliknutím na OK


Vytvoření prvního plánu

Po vytvoření smlouvy je u klienta dále nutné vytvořit plán návštěv. Ten vytvoříme pomocí tlačítka Opravit.V okně Opravit plány návštěv zkontrolujte Platnost od a klikněte na Přidat (přidání návštěvy).Nyní se ocitáte v nastavení jedné konkrétní návštěvy. Zde zvolte zatržením, jaké úkony se v rámci dané návštěvy provedou. Jejich pravidelnost (Provádět) a četnost v rámci dne (Počet za den).


U jednotlivých úkonů lze nastavit doba trvání (není podmínkou) a spolupráce.


Návštěvě také můžete přiřadit prioritu, která se projeví barevným odlišením návštěvy v Plánu návštěv terénní péče.
Další návštěvy do plánu přidáte také pomocí tlačítka Přidat. Jakmile bude plán sestaven, uložte ho pomocí OK.Náhradní plán

V rámci plánu návštěv máte možnost zadat Náhradní plán, který slouží pro zadávání výjimek.


Pokud tedy chcete výjimku zadat, v otevřeném plánu klikněte na Náhradní plán. Princip zadání výjimečné návštěvy je pak stejný jako zadání té běžné.Náhradní plán je v rámci běžného plánu zvýrazněn speciální značkou. Níže je uveden případ existence náhradního plánu na 22.3.2022.Aktualizace plánu

Pro aktualizaci plánu návštěv klikněte na tlačítko Zadat k datu.Nyní zvolte datum (Platnost od), od kdy aktualizace bude platit, upravte návštěvy pomocí Opravit a proveďte uložení pomocí OK.Smazání plánu

Pokud se rozhodnete aktuální (poslední) plán smazat, klikněte na Historie.V otevřeném okně označte poslední aktualizaci plánu a zvolte Odebrat.