Nastavení přístupu do Mobilního CYGNUSu

Změněno dne Mon, 18 Mar 2024 v 01:10 PM


ObsahTechnické podmínky a specifikace pro www.mobilnicygnus.cz najdete ZDE.

Jak si nastavit MobilniCYGNUS.cz pro rychlé zapnutí

Návod pro telefony s operačním systémem Android:

Nejprve si zapněte webový prohlížeč (doporučujeme výchozí Google Chrome) a zadejte do adresního řádku adresu:

www.mobilnicygnus.cz

Jakmile se stránka načte, klikněte na nabídku prohlížeče, 3 tečky vpravo nahoře a vyberte položku Instalovat aplikaci.
Zobrazí se návrh ikony a názvu aplikace. Klikněte na Instalovat. V dalším kroku vyberte Přidat automaticky.Ikonu Mobilního CYGNUSu pak vždy najdete na své ploše a dostanete se do něj jedním kliknutím. Nastavení přístupu do Mobilního CYGNUSu pro Objednávku stravy


Tato práva může nastavovat uživatel s rolí Administrátor. Kdo je administrátorem ve vaší organizaci zjistíte zde.


1. a) Nastavení na Kartě strávníka


Najděte si kartu vybraného strávníka (Strava - Strávnící - Karta strávníka - Základní údaje). Klikněte na.Vyplňte e-mailovou adresu, na kterou strávníkovi přijde registrační e-mail a bude ji používat k přihlášení do Mobilního CYGNUSu.1. b) Nastavení na Kartě Uživatele (platné od verze programu 6.12)


Pokud je strávník také uživatel (platí pro vaše zaměstnance), můžete mu nastavit přístup k objednání stravy přes Mobilní CYGNUS také na Kartě uživatele. Tuto cestu může využít uživatel, který má právo nastavovat práva jiným uživatelům. 

Nastavení najdete v sekci Nastavení - Systém - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé. Nejprve zkontrolujte, že má uživatel na kartě zakliknuto Povolit přístup do aplikace Mobilní CYNGUS. Pokud ne, přidejte zatržítko a dopište jeho emailovou adresu. 

Otevřete kartu uživatele a klikněte na zelené +. Přidejte šablonu Objednávat stravu přes Mobilní CYGNUS.1. c) Nastavení v Šabloně práv (platné od verze programu 6.12)


Pokud chcete objednávku stravy nastavit více uživatelům, můžete jim povolit toto právo přímo v jejich šabloně práv. Tuto cestu může využít uživatel, který má právo nastavovat práva jiným uživatelům. 


Otevřete si sekci Nastavení - Systém - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé a nejprve na kartě uživatele zkontrolujte, že je zakliknuto Povolit přístup do aplikace Mobilní CYNGUS. Pokud ne, přidejte zatržítko a dopište jeho emailovou adresu. 
Nastavení práv v šabloně najdete v sekci Nastavení - Systém - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv. Vyberte šablonu, ve které chcete Objednávku stravy povolit. Klikněte na sekci Mobilní CYGNUS a povolte právo Strava - Objednávka stravy

   

2. Registrace

Strávníkovi přijde e-mail s informacemi o registraci a s odkazem na dokončení registrace


Dokončení registrace je potřeba provést do 72 hodin od obdržení emailu!

 

Po kliknutí na odkaz v e-mailu bude registrace do objednávek vyžadovat zadání hesla, pod kterým
se strávník bude přihlašovat. Heslo musí z důvodu dostatečné bezpečnosti obsahovat alespoň osm znaků – minimálně jedno velké a jedno malé písmeno a musí obsahovat také číslici.


 

3. Přihlášení (www.MobilniCYGNUS.cz)


Jakmile má strávník dokončenou registraci, přihlásí se pomocí svého e-mailu a hesla.

 

 


Jak si v Mobilním CYGNUSu objednat stravu najdete v nápovědě 
ZDE.
Nastavení přístupu do Mobilního CYGNUSu pro Domácí a Terénní sociální péči 


Pro zajištění přístupu je potřeba nastavit odpovídající práva v kartě uživatele a v šabloně práv. Tato práva může nastavovat uživatel s rolí Administrátor. Jak zjistit, kdo je administrátorem ve vaší organizaci, zjistíte zde.


1. Nastavení přístupu do aplikace Mobilní CYGNUS

V sekci Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé vyberte uživatele, kterému chcete povolit přístup do webové aplikace. Na kartě uživatele doplňte e-mail a zatrhněte volbu Povolit přístup do aplikace MobilniCYGNUS.cz. Na základě povolení přístupu dorazí na uvedenou emailovou adresu e-mail s odkazem na webovou aplikaci a registraci. Registraci je potřeba provést nejpozději do 72 hodin od přijetí e-mailu. 


Do Mobilního CYGNUSu se pak uživatel bude přihlašovat pod svým emailem a heslem, které si zvolil při registraci.


2. Nastavení šablony práv


V šabloně práv je potřeba povolit v sekci Mobilní CYGNUS právo na Terénní péči. Dále pak vyberte, jaká práva chcete uživatelům, kteří mají tuto šablonu, přidělit. 


Pro lepší porozumění konkrétním právům si zapněte Zobrazení popisu práv. Jak s Mobilním CYGNUSem pracovat najdete v nápovědě ZDE.Nastavení přístupu do Mobilního CYGNUSu pro Pobytovou sociální péči 


Nastavení přístupových práv

Pro zajištění přístupu je potřeba nastavit odpovídající práva v kartě uživatele a v šabloně práv. Tato práva může nastavovat uživatel s rolí Administrátor. Kdo je administrátorem ve vaší organizaci zjistíte zde.


Pro zaregistrování uživatelů do Mobilního CYGNUSu budete potřebovat jejich emailové adresy. Pokud je Vaši pracovníci nemají nebo z nějakého důvodu nemohou použít, můžete využít možnost založit email na Seznam.cz nebo Google.com, což je zdarma. 


Návod na založení emailové schránky na Seznam.cz najdete ZDE.


Návod na založení emailové schránky na Google.com najdete ZDE.


1. Nastavení šablony práv


V sekci Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv vyberte šablonu, ve které chcete právo na přístup do aplikace povolit. Klikněte na tlačítko OpravitV sekci Mobilní CYGNUS povolte požadovaná právaMůžete povolit Realizaci péče a Výběr variant klientům. Pro lepší porozumění konkrétním právům si zapněte Zobrazení popisu práv.
2. Nastavení přístupu do aplikace MobilniCYGNUS .cz

V sekci Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé vyberte uživatele, kterému chcete povolit přístup do webové aplikace. Na kartě uživatele doplňte e-mail a zatrhněte volbu Povolit přístup do aplikace MobilniCYGNUS.cz. Na základě povolení přístupu dorazí na uvedenou emailovou adresu e-mail s odkazem na webovou aplikaci a registraci. 

Jak s Mobilním CYGNUSem pracovat najdete v nápovědě <ZDE>Nastavení přístupových práv k Oznámením a Dokumentům v Mobilním CYGNUSu

Pro možnost využití Oznámení a Dokumenty je zapotřebí mít licenci. Pokud zatím licenci na tento modul nemáte a měli byste o ni zájem, kontaktujte našeho obchodníka.


1. Nastavení šablony práv

V sekci Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv vyberte šablonu, ve které chcete právo na přístup do aplikace povolit. Klikněte na tlačítko Opravit.V sekci Mobilní CYGNUS povolte právo na Řízení organizaceNastavení přístupových práv pro Zaměstnanecký modul (od verze 6.14)


V sekci Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Šablony práv vyberte šablonu, ve které chcete právo na přístup do aplikace povolit. Klikněte na tlačítko Opravit.


V sekci Mobilní CYGNUS  povolte tato práva:


Kalendář zaměstnance (Zaměstnanec, který se přihlásí uvidí pouze svůj vlastní kalendář, doporučeno pro běžné zaměstnance.)


Rozpisy služeb (Slouží pro vedoucí, aby viděli plány směny svých zaměstnanců, na které mají oprávnění.)Kalendář zaměstnance


Rozpisy služeb


1. Registrace uživatele do Mobilního CYGNUSu

Pokud jste zatím Mobilní CYGNUS nevyužívali vůbec, je potřeba provést registraci. Pro zajištění registrace se obraťte na Administrátora přímo ve vašem zařízení. Registraci je potřeba provést následovně (návod slouží pro Administrátora): 


1. V sekci Nástroje - Nastavení systému - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé vyberte uživatele, kterému chcete povolit přístup do webové aplikace. 


2. Na kartě uživatele doplňte e-mail a zatrhněte volbu Povolit přístup do aplikace MobilniCYGNUS.cz


3.Na základě povolení přístupu dorazí na uvedenou e-mailovou adresu e-mail s odkazem na webovou aplikaci a registraci. Registraci je potřeba provést nejpozději do 72 hodin od přijetí e-mailu. 


Do Mobilního Cygnusu se pak uživatel bude přihlašovat pod svým e-mailem a heslem, které si zvolil při registraci.

Jak zjistit stav registrace do Mobilního CYGNUSu? 


Povolili jste uživateli přístup do Mobilního CYGNUSu a nevíte, jestli už registraci dokončil? Tuto informaci najdete v záložce Nastavení - Systém - Uživatelé a přístupová práva - Uživatelé. U uživatele uvidíte stav registrace.Pokud uživatel 72 hodinovou lhůtu na aktivaci zmešká, můžete mu registrační email zaslat znovu. Klikněte pravým tlačítkem na jméno uživatele a zvolte Znovu aktivovat Mobilní CYGNUS. 
Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit