category image

MOBILNÍ CYGNUS (8)

Nová verze webové aplikace Mobilní CYGNUS. Registrace a nastavení práv pro přístup. Nápovědy pro Sociální pobytovou péči, Terénní sociální péči a Domácí péči. Nápovědy pro Oznámení a Dokumenty.