Tato funkce je v programu k dispozici od verze 6.11

Dle legislativy platné od roku 2023 může být sazba za poskytnutou péči pro klienty odlišná podle počtu hodin poskytnuté péče. Pro péči poskytnutou v rozsahu do 80 hodin za měsíc platí sazba 155 Kč/hod. Pro péči poskytnutou nad 80 hodin za měsíc platí sazba 135 Kč/hod. V ceníku činností si nově můžete nastavit u činností dvojí cenu.(KDE? Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Ceník činností)

Začněte výběrem služby. Nový ceník založíte kliknutím na tlačítko Zadat nové ceny k datu. Pro zadání dvojí sazby zaklikněte zatržítko Zadat odlišné ceny pro dobu péče nad 80 hodin. Doplňte do ceníku obě varianty sazeb za péči (kliknutím na pravé tlačítko myši můžete cenu rozkopírovat pro všechny činnosti). Uložte kliknutím na OK. Nové ceny se od daného data ihned aktualizují přímo u klientů.