Nastavení ošetřovatelské dokumentace s koncem denní doby

Změněno dne Tue, 11 Jun 2024 v 08:28 AM

OBSAH


Úvod


V případě, že jste rozhodli pro jiný přístup k evidenci ošetřovatelské dokumentace a vykazování na zdravotní pojišťovny, jste zde správně. Postupně Vás provedeme přes nastavením programu a popíšeme, jak využít nové nástroje, které CYGNUS přináší. 


Toto nastavení má zajistit, aby dokumentace co nejlépe odrážela skutečnost. Cílem je, abyste už nemuseli řešit, že se Vám realizace 'nevejdou' do délky směn sester, že Vám podávání ranních léků končí až v poledních časech nebo že některé intervence dokonce musíte dokumentovat jako nehrazené nebo evidovat jinde mimo CYGNUS. To vše v souladu s legislativními požadavky. V závěru Vám také popíšeme, jak se bude péče vykazovat na pojišťovnu. 


Smyslem nového nastavení je, aby se ošetřovatelská dokumentace co nejvíce přiblížila realitě. Například v případě ranních léků si sestra léky nejprve připraví a postupně je podává jednotlivým klientům. Představme si, že sestra začíná s podáváním léků u prvního klienta v 6.00, druhému je podává v 6.02, třetímu v 6.04 a tak dále. Celý výkon je zakončen v momentě, kdy sestra nejen podá léky všem klientům, ale také zapíše do dokumentace, což může být například v 11.00. Tímto způsobem bude s novým nastavením možné realizace zapisovat do dokumentace. Intervence budou mít začátek např. s dvouminutovým rozestupem, ale končit budou s 'koncem denní doby', v tomto případě ve zmíněných 11.00, kdy může končit denní doba 'ráno'. Získáte tím možnost zapsat do dokumentace mnohem více výkonů, než 6 za hodinu, což je maximum při klasickém nastavení 10 minutových intervencí. Podle Vámi zvolené délky intervence jich mohou být desítky. Stále však platí, že na pojišťovnu jich můžete vykázat maximálně 6 za hodinu. 


Nastavení dokumentace

V prvním kroku je potřeba provést nastavení. Doporučujeme Vám tuto změnu provést od začátku měsíce, není to ovšem podmínkou.


Pozor! Jedná se o zásadní změnu nastavení konceptu realizace ošetřovatelské péče! Doporučujeme si dobře prostudovat celou nápovědu a změnu si dobře rozmyslet.

Toto nastavení může měnit pouze uživatel s rolí 'Nastavení CYGNUSu'. 


Doporučení: Pokud nemáte možnost provést nastavení 1. dne v měsíci, protože tento den připadá na víkend, tak stačí abyste o víkendu nezapisovali realizaci a zapsali ji až se provede dané nastavení například v pondělí, tedy až 3. dne v měsíci.


Kde? Nastavení - Nastavení Klienti - Ošetřovatelská dokumentace - Nastavení dokumentace.

1. Vyberte Zdravotnické pracoviště.

2. Kliknete na tlačítko Přidat/Opravit. 
3. Zatrhněte Dokumentace s koncem pracovní doby.

4. Zvolte datum od kterého budou denní doby platné.

5. Zvolte časy denních dob Od - Do.
6. Potvrďte tlačítkem OK.
Doporučení: Pokud máte noční sestry, které podávají ranní léky na lačno, tak si předejte novou denní dobu. Díky tomu bude konec směny sestry, odpovídat s koncem podání ranních léků. Tímto se eliminuje problém, kdy by byl konec podání léků zapsán v době, kdy už sestry nepracují.


1. Kliknete na tlačítko Operace. 
2. Zvolte možnost Přidat denní dobu nad ránem.

3. Zvolte časy denní doby Od - Do. 
4. Potvrďte tlačítkem OK.

Nastavení intervencí

Abyste mohli zapisovat realizaci ošetřovatelské péče s menšími rozestupy, než je 10 minut na jednu intervenci, je potřeba změnit nastavení také u intervencí. U každé intervence, kterou chcete zapisovat s kratšími rozestupy, je potřeba udělat nastavení zvlášť. Je dobré prokonzultovat tuto změnu s metodikem a stanovit si, jakou hodnotu k intervenci přiřadit. Uvedeme jednoduchý příklad: 


Změnu rozestupu chcete provést u intervence Podávání léků P.O. Jedna sestra zvládne ráno podat léky 30 klientům za 3 hodiny, tzn.: 


3 hodiny * 60 minut / 30 klientů = 6 minut na jedno podání léků P.O.


Je také potřeba si uvědomit, že neměníte délku intervence, ale pouze rozestup mezi jednotlivými zrealizovanými intervencemi. Rozestup nastavte následujícím způsobem: 


Kde? Nastavení - Nastavení Klienti - Ošetřovatelská dokumentace - Ošetřovatelské intervence.

1. Vyberte Zdravotnické pracoviště.

2. Označte řádek s intervencí.

3. Kliknete na tlačítko Opravit.
4. Opravte Výchozí délku trvání podle Vašeho výpočtu.

5. Vyberte volbu konec denní doby.

6. Potvrdíte tlačítkem OK.Tímto způsobem, budete opravovat veškeré intervence, na kterých se domluvíte s metodikem. Jakmile budete mít připraveno, můžete začít dopisovat realizaci. 


Po uložení uvidíte tučně zvýrazněné intervence, které mají nastavené rozestup tímto způsobem. Realizace péče

Při realizování intervencí s novým nastavením bude v dokumentaci uveden čas začátku a jako čas konce bude uveden konec denní doby. Tyto intervence jsou v realizaci barevně odlišené. Ostatní intervence, které jsou nastavené standardním způsobem, se budou zobrazovat tak, jak jste byli zvyklí.


 

Statistika Vytíženosti pracovníků 

Potřebujete si zkontrolovat, kolik času má která sestra za který den odpracováno? V okně Realizace ošetřovatelské péče klikněte na tlačítko Operace - Vytíženost pracovníkůMůžete si jednoduše zkontrolovat, nakolik jsou jednotliví pracovníci vytíženi.

 


Vyúčtování na pojišťovnu

V dokumentaci máte nyní zapsány podle reality všechny intervence, které jste u klientů provedli. Při vykazování na pojišťovnu si můžete vybrat, které klienty na pojišťovnu vykázat chcete a které ne. K tomu slouží nástroj Výběr klientů k vykázáníkterý se zobrazí při vytváření dávky na pojišťovny. V tomto okně si můžete vybrat, které klienty chcete za dané období vykázat. Nově najdete na tomto místě také Vytíženost pracovníků, kde se můžete podívat, kolik hodin péče vykážete na jednotlivé sestry v jednotlivých dnech. Díky tomu si můžete ohlídat, že nevykážete delší čas, než je délka směny sestry.

Podrobnosti k této funkci a popis okna najdete v nápovědě ZDE.


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit