Porovnání docházky s objednávkou stravy

Změněno dne Mon, 26 Feb 2024 v 03:10 PM

Potřebujete zjistit, zda mají vaši zaměstnanci nárok na dotovaný oběd? V následující nápovědě si ukážeme, jak používat nástroj Porovnání docházky s objednávkou stravy, který vám v tomto může být velmi nápomocný.


OBSAH


Práce s nástrojem Porovnání docházky s objednávkou stravy


KDE? Strava - Objednávky - Počty porcí 

 Nástroj Porovnání docházky s objednávkou stravy (2) najdeme v okně Objednávky - Počty porcí pod tlačítkem Operace (1).


Otevře se nám okno, ve kterém vidíme objednávky patřičného měsíce. Barevně zvýrazněné jsou takové objednávky stravy, u kterých není splněn nárok na dotovanou stravu. Tento údaj si program ověřuje ve Výkazu docházky konkrétního zaměstnance. Informace o nesplněném nároku se zobrazí, pokud podržíme kurzor myši nad obdélníčkem konkrétního dne a zaměstnance.


V tomto nástroji můžete také velmi jednoduše vyřešit případné přecenění stravy. Označte si řádek s konkrétní cenou jídla a zmáčkněte pravé tlačítko myši (1). Objeví se vám nabídka. Volba Výkazy docházky (2) vám otevře výkaz konkrétního zaměstnance, kde můžete zkontrolovat odpracovanou dobu a případné výjimky. V případě, že potřebujete jídlo přecenit, zvolte Nastavení cen docházky (3).


Objeví se vám nabídka, kde uvidíte všechny objednané porce.


Poklikáním na Cenu se vám otevře nabídka cen jídel, které má zaměstnanec k dispozici. Vyberte cenu, na kterou chcete jídlo přecenit a potvrďte OK.


Cena jídla se změní. Všimněte si, že po přecenění zmizí červené zabarvení obdélníčku s objednávkou.


Nastavení

Nástroj si můžete nastavit tak, aby vám zobrazoval informace, které nejvíce potřebujete. V samotném okně Porovnání docházky s objednávkou stravy najdete ve spodní části několik zatržítek (1).

  • Zvýraznit nadobjednávky: označí takové objednávky, u kterých nebyla dle Výkazu splněna minimální odpracovaná doba zaměstnancem
  • Zvýraznit stravovací povinnost: označí takové dny, ve kterých zaměstnanec nemá objednáno jídlo, i když dle Výkazu vykonává práci (pro případ, že je ve vašem zařízení nařízena stravovací povinnost)
  • Zobrazit jen zaměstnance s nesouladem: zobrazí pouze takové zaměstnance, u kterých buď existují nějaké nadobjednávky nebo naopak není splněna stravovací povinnost. Funguje pouze v kombinaci s některým z výše zmíněných nastavení (tj. Zvýraznit nadobjednávky, Zvýraznit stravovací povinnost).


Pod ikonkou ozubeného kolečka (2) nalezneme další nastavení.


V okně Nastavení můžeme nastavit:

  • Minimální odpracovaná doba: počet hodin, které musí zaměstnanec odpracovat pro vznik nároku na dotovanou stravu
  • Zobrazit pouze hlavní úvazky: pokud má zaměstnanec vedlejší úvazek, při tomto nastavení ho nezohlední
  • Sčítat směny: sčítá směny v rámci daného dne, nemůže být nastaveno společně s nastavením Zvýraznit stravovací povinnosti nočních směn (tato možnost bude zašednutá)
  • Sčítat úvazky: sčítá směny v rámci všech úvazků, funguje pouze v kombinaci s nastavením Sčítat směny
  • Zvýraznit stravovací povinnosti nočních směn: pokud je ve vašem zařízení nařízena stravovací povinnost, toto nastavení vám ji bude hlídat i u nočních směn
  • Zvýraznit nadobjednávky nočních směn: pokud nemá noční směna nárok na dotované jídlo, toto nastavení bude zobrazovat objednávky jídla v kombinaci s noční směnou jako nadobjednávky 
Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit