Individuální varianty

Změněno dne Wed, 28 Feb 2024 v 03:20 PM

Máte několik klientů, kteří mají nějaká dietní omezení nebo třeba odmítají konkrétní potraviny? Pomocí nástroje Individuální strava můžete těmto lidem do jídelníčku naplánovat odlišné varianty bez toho, abyste museli zakládat celou novou dietu. Tento nástroj je flexibilnější a v kombinaci s používáním dietních poznámek Vám umožňuje pružněji reagovat na drobné změny ve stravování Vašich klientů. 


OBSAH


KDE? Strava - Jídelní lístek nebo Strava - Přehled jídelních lístků 


Pokud tvoříme individuální variantu, je potřeba do varianty přidat všechna jídla, která má klient jíst - tedy například v případě oběda musí varianta obsahovat polévku, hlavní chod včetně přílohy i salát. Nejde pomocí individuální varianty pouze doplnit běžnou variantu.


Otevřeme si jídelní lístek k editaci dvojím poklikáním nebo pomocí tlačítka Opravit (tlačítko s tužkou). 


Tvorba individuální varianty z jiné varianty

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit individuální variantu, je "půjčit" si jinou variantu a upravit si ji podle požadavků. Kliknutím si označíme variantu, ze které si chceme udělat individuální variantu (1). Pravým tlačítkem vyvoláme nabídku a zvolíme možnost Vytvořit individuální variantu (2).


Objeví se tabulka, ve které si jmenovitě zvolíme, pro koho chceme tuto individuální variantu vytvořit. Klienty buď přetáhneme myší do pravé části (Vybraní klienti) nebo použijeme šipku.


Varianta se objeví v jídelním lístku, kde si ji můžeme upravit podle potřeby. Vidíme také, pro koho konkrétně je varianta sestavena. Pomocí tlačítek Plus nebo Křížek můžeme do varianty přidat klienty či je odebrat.


Tvorba individuální varianty běžným způsobem

Individuální varianta se dá také přidat naprosto standardním způsobem tak, jako se přidávají běžné varianty. Zvolíme si tedy patřičné jídlo, které chceme do individuální varianty přidat (1), vybereme receptury (2), zaklikneme typ jídla (3) a zvolíme, že chceme jídlo vložit do individuální varianty (4). Na závěr potvrdíme tlačítkem Přidat vybrané receptury (5).Opět se nám ukáže tabulka pro výběr klientům, pro které individuální variantu sestavujeme. Klienty buď přetáhneme myší nebo pomocí modré šipky a potvrdíme OK.


Varianta se nám vloží do jídelního lístku.


Individuální varianty také uvidíme v různých tiskových sestavách, například Přehled variant v Přehledu přítomnosti.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit