Evidence klientů (4)

Odpovědi na otázky týkající se nástupů, ukončení a změny poskytované služby klienta.