Pokud klient nastupuje na jakoukoliv sociální nebo zdravotní službu ve Vašem zařízení/agentuře opakovaně, je nutné ho při nástupu správně v programu identifikovat. Tak se propojí jeho údaje s již existující kartou klienta a program má informaci, že se jedná o toho stejného člověka. Při nástupu zadejte jméno správně i s diakritikou. Pokud se v tabulce Výběr klienta klient zobrazí, zkontrolujte datum narození a vyberte zatržítkem. Tak zajistíte, že dojde ke správnému propojení. 


Pokud stejnému člověku vytvoříte úplně novou kartu (kliknete na zatržítko 'Klient není v seznamu založit nového klienta'), budete mít následně problém zadat rodné číslo. Program bude hlásit, že rodné číslo již existuje. V takovém případě je potřeba špatně zadaný nástup zrušit a provést ho správně. Jak zrušit nástup, najdete v nápovědě <ZDE>.