Obsah

Jak vytvořit příjmový doklad

V sekci Finanční depozita si zvolte depozita, kam chcete přijmout peníze.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Finanční depozita)

Klepněte na tlačítko Přidat a z nabídky zvolte Příjmový doklad.

V otevřeném okně vyplňte správně zejména následující údaje:

 • DATUM – datum příjmu částky
 • TEXT – pojmenování přijaté částky
 • ČÁSTKA – přijata suma
 • ZPŮSOB PLATBY – zvolte jeden ze způsobů platby:
  • Hotově – je-li použita depozitní pokladna, při každém hotovostním dokladu se automaticky tvoří doklad do depozitní pokladny.
  • Bezhotovostně (příchozí/odchozí platba na účet klientů).
  • Převod mezi účty  (přesun financí mezi finančními depozity klienta) – při zvolení tohoto způsobu platby vyberte účet, na který převádíte finance.

Hotovo? Uložte klepnutím na tlačítko OK.

Vytvořený pohyb vytiskněte v podobě pokladního dokladu a potvrzení pro platícího. Klepněte na tlačítko Tisknout a z nabídky zvolte Pokladní doklad a potvrzení.

Pokladní doklad můžete vytisknout nebo uložit do PDF.

Jak vytvořit výdajový doklad

V sekci Finanční depozita si zvolte depozita, ze kterých chcete vydat peníze.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Finanční depozita)

Klepněte na tlačítko Přidat a z nabídky zvolte Výdajový doklad.

V otevřeném okně vyplňte správně zejména následující údaje:

 • DATUM – datum příjmu částky
 • TEXT – pojmenování přijaté částky
 • ČÁSTKA – přijata suma
 • ZPŮSOB PLATBY – zvolte jeden ze způsobů platby:
  • Hotově – je-li použita depozitní pokladna, při každém hotovostním dokladu se automaticky tvoří doklad do depozitní pokladny.
  • Bezhotovostně (příchozí/odchozí platba na účet klientů).
  • Převod mezi účty (přesun financí mezi finančními depozity klienta) – při zvolení tohoto způsobu platby vyberte účet, ze který převádíte finance.

Hotovo? Uložte klepnutím na tlačítko OK.

Vytvořený pohyb vytiskněte v podobě pokladního dokladu a potvrzení pro platícího. Klepněte na tlačítko Tisknout a z nabídky zvolte Pokladní doklad a potvrzení.


Pokladní doklad můžete vytisknout nebo uložit do PDF.

Jak opravit doklad

Otevřete si zvolená depozita v sekci Finanční depozita a poklepejte levým tlačítkem myši na řádek dokladu, který chcete opravit.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Finanční depozita)

V otevřeném okně proveďte požadované změny a uložte klepnutím na tlačítko OK.

Vybrané pohyby na finančních depozit není možné opravit. Jedná se o pohyby, které jsou souvisejícími z jiných části programu.

Jedná se o doklady typu:

 • VÝPLATNICE – vzniká uzávěrkou Výplatnice. Jeho oprava je možná otevřením a znovu uzavřením měsíce ve Výplatnici.
 •  VYÚČTOVÁNÍ – vzniká jako související pohyb při výdeji/příjmu z Vyúčtování. Oprava je možná pouze opravou dokladu v nástroji Vyúčtování.

Doklady nelze opravit také v případě, že jsou pod uzávěrkou. Pro editaci zrušte uzávěrku v hromadném nástroji finančních depozit.

Jak převést peníze z jednoho depozita na druhé

Pro případy přesunu peněz z jednoho finančního depozita na finanční depozitum druhé (například z hotovostních depozit na vkladní knížku, apod.) lze použít šikovného způsobu platby, kdy jedním dokladem vytvoříte doklady dva. Na obou depozitech.

Doklad vytvářejte standardně podle nápovědy výše.

Vyberte si depozitum, ve kterém budete doklad tvořit. Myslete na to, zda z daných depozit peníze berete (výdej) nebo je do nich vkládáte (příjem).

Až budete volit způsob platby, vyberte Převod mezi účty, který je k takovým přesunům určen.


Poté bude třeba vybrat depozitum, na které/ze kterého se peníze převádí.

Klepnutím na OK dojte k vytvoření dvou dokladů, jeden v depozitech, kde jste právě doklad tvořili, a opačný doklad do depozita kam/ze kterého se peníze přesouvaly.

Doklady jsou vzájemně propojeny a každá změna se projeví i v druhých depozitech.

Převod mezi účty nelze vést přes depozitní pokladnu. Tato funkce přepokládá bezhotovostní operaci nebo přesun peněz bez využití pokladny (přímý výběr a vklad, apod.).

Při najetí myši na ikonu na konci řádku se zobrazí související depozitum a v něm vytvořený doklad.