Ke správné funkčnosti tohoto nástroje je zapotřebí nastavení variabilního symbolu klient, pod kterým platba přichází. Tento symbol nastavte klientovi dle nápovědy na nastavení variabilních symbolů klienta.

K načtení použijte hromadná nástroj Načíst platby ze souboru.

(KDE? Klienti – Hromadné operace – Načíst platby ze souboru)

Při spuštění se hned zobrazí okno při vyhledání souboru ve formátu GPC dle specifikace ABO. Najděte jej a otevřete. (pokud existují nezpracované soubory, otevře se jejich seznam. Zde bude třeba klepnout na tlačítko Přidat pro doplnění nového.

Na základě obsahu souboru rozhodujete, zda se jedná o platby do vyúčtování, tedy na provozní účet, nebo jde o platby na depozita klientů, tj. účet depozit. Vyberte Na finanční depozita.

Na základě variabilního symbolu klienta se program pokusí rozpoznat správné klienty a vybere depozita.

Nerozpoznaný řádek/chybně zvolená depozita upravíte poklepáním.

V otevřeném okně vyhledejte klienta a zvolte správná depozita.

Pokud je vše v pořádku přiřazeno, klepněte na tlačítko Další. Volitelně upravte jakoukoliv z hodnot, či přiřaďte příznak. A uložte klepnutím na OK.

Dokončenou platbu potvrdíme tiskovou sestavou s přehled rozepsaných plateb na jednotlivé klienty a depozita.


Video ze školení Elektronické zpracování plateb ve Vyúčtování a Depozitech