OBSAH


Aby se platby ze souboru spárovaly s klienty, musí mít daní klienti, na jejich kartách, zadané variabilní symboly, pod kterými platby přicházejí.

Zadání variabilního symbolu klientovi

Otevřete kartu klienta a vyberte položku Vyúčtování. Klikněte na Nastavení a u Údaje pro příchozí platby zvolte Opravit.Vyplňte variabilní symbol klienta (VS/SS) a uložte pomocí OK.Načtení plateb ze souboru

Soubor s platbami musí být ve formátu GPC dle specifikace ABO.

Načtení plateb ze souboru začněte spuštění nástroje Načíst platby ze souboru (Klienti > Hromadné operace).Nyní vyberte soubor GPC, ve kterém jsou platby zaneseny a klikněte na Otevřít.V okně Náhled plateb ze souboru zvolte Do vyúčtování.Nechtěné platby odstraňte pomocí Vyřadit platbu.Pokud se některá z plateb nespárovala s klientem (chybí zelená fajfka), označte ji a klikněte na OpravitVyhledej a vyberte správného klienta a zvolte Další.V Opravit přiřazené platby zatrhněte položky, které mají být platbou uhrazeny. Hodnota Rozdíl, ve spodní části okna, by měla být nulová. Pokud není, klikněte v části Přiřazení plateb pravým tlačítkem myši a vyberte Rozpočítat přijatou částku. Jakmile je Rozdíl roven nule, zvolte OK.Nyní už jen klikněte na Další, případně upravte Datum, Číslo dokladu, Hromadný text a potvrďte pomocí OK.Pokud potřebujete, přehled zpracovaných plateb si vytiskněte pomocí Tisk/Rychlý tisk.