Načtení plateb ze souboru

Změněno dne Wed, 19 Oct 2022 v 12:50 PM

OBSAH


Aby se platby ze souboru spárovaly s klienty, musí mít daní klienti, na jejich kartách, zadané variabilní symboly, pod kterými platby přicházejí.

Zadání variabilního symbolu klientovi

Otevřete kartu klienta a vyberte položku Vyúčtování. Klikněte na Nastavení a u Údaje pro příchozí platby zvolte Opravit.Vyplňte variabilní symbol klienta (VS/SS) a uložte pomocí OK.Načtení plateb ze souboru

Soubor s platbami musí být ve formátu GPC dle specifikace ABO.

Načtení plateb ze souboru začněte spuštění nástroje Načíst platby ze souboru (Klienti > Hromadné operace).Nyní vyberte soubor GPC, ve kterém jsou platby zaneseny a klikněte na Otevřít.V okně Náhled plateb ze souboru zvolte Do vyúčtování.Nechtěné platby odstraňte pomocí Vyřadit platbu.Pokud se některá z plateb nespárovala s klientem (chybí zelená fajfka), označte ji a klikněte na OpravitVyhledej a vyberte správného klienta a zvolte Další.V Opravit přiřazené platby zatrhněte položky, které mají být platbou uhrazeny. Hodnota Rozdíl, ve spodní části okna, by měla být nulová. Pokud není, klikněte v části Přiřazení plateb pravým tlačítkem myši a vyberte Rozpočítat přijatou částku. Jakmile je Rozdíl roven nule, zvolte OK.Nyní už jen klikněte na Další, případně upravte Datum, Číslo dokladu, Hromadný text a potvrďte pomocí OK.Pokud potřebujete, přehled zpracovaných plateb si vytiskněte pomocí Tisk/Rychlý tisk.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit