Nový sklad vytvořte klepnutím na tlačítko Přidat v podsekci Sklady

Sklad může vytvořit pouze uživatel s oprávněním "správce nastavení"

(KDE? Nástroje – Nastavení – Sklady – Sklady – Sklady)

V otevřeném okně zadejte název skladu, vyberte zařízení a především zvolte, o jaký typ skladu se jedná.

  • potravinový sklad
  • sklad ochranných pomůcek OOPP
  • ostatní (pro všechny další sklady, např. čistící prostředky, aj.)

Sklad je ve výchozím stavu veden s DPH, zrušením zatržítka Ceny s DPH můžete říct, že jste plátcem daně. Také můžete nastavit, jestli lze jít do mínusu. Ve výchozím stavu to možné není.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Pokud jste zároveň administrátorem práv, automaticky vyskočí tabulka, kde můžete sklad povolit uživatelům, kteří mohou s agendou skladů dle šablony práv pracovat.

Stačí je zatrhnout a z nabídky pak zvolit úroveň oprávnění.