Vlastní výkaz docházky vždy naleznete v nabídce Můj Cygnus.

Svůj výkaz docházky naleznete v podsekci Docházka. Základní obrazovka ukazuje hodnoty z čerpání výjimek a srážek ze mzdy či odměn z poslednímu uzavřenému dni ve výkazu docházky.

(KDE? Můj Cygnus – Docházka – Docházka)

Pod tlačítkem Výkazy docházky se skrývají zpracované a rozpracované výkazy docházky.

Výkazy, kromě již zaznamenaných odpracovaných směn nebo zadaných výjimek, obsahují i statistiku daného měsíce. Měsíce můžete měnit z nabídky v pravém horním rohu.