Jak vytvořit novou akci

Novou akci vytvořte v nástroji Účast na akci.

(KDE? Klienti – Účast na akci)

Můžete vytvořit akci úplně novou pomocí tlačitka Přidat.

Nebo opakující se událost můžete zkopírovat tlačítkem Kopírovat.

V samotném okně vytváření akce projděte následující 3 kroky:

1. Nastavte základní údaje akce

V otevřeném okně potřebujeme nejprve vyplnit základní údaje nové akce. Prvním takovým údajem je počátek a konec trvání akce. Vyberte data z nabídky. Dále zapište název akce. Volitelně pak upřesněte popis akce a doplňte případně další údaje v podobě přílohy (např. dokument s objednávkou, kopie účtenek, apod.).


2. Vyberte zaměstnance

Přejděte na druhý krok pro výběr zaměstnanců, kteří budou u akce přítomnosti. V zobrazeném kroku klepněte na Přidat. V otevřeném okně s výběrem zatrhněte zaměstnance, kteří se mají zúčastnit. Potvrďte klepnutím na OK.

Do výsledného seznamu můžete upřesnit například funkci při akci do pole s poznámkou. 

3. Vyberte klienty

Přejděte na třetí závěrečný krok pro výběr klientů. Klienty doplníte použitím tlačítka Přidat. V otevřeném okně staší ty správní vybrat zatržením. Pro lepší přehlednost lze v horní části okna použi filtr oddělení a poskytovaných služeb. Jakmile bude výběr hotov, uložte klepnutím na OK


Pokud nebudete odstraňovat chybně zvolené klienty tlačítkem Odebrat, můžete vše potvrdit a uložt klepnutím na OK.

Jak zhodnotit akci, která proběhla

Hodnocení akce proveďte v nástroji Účast na akcích.

(KDE? Klienti – Účast na akcích)

Označte akci, kterou hodnotíte, a použijte tlačítko Hodnocení akce.

V otevřeném okně klepněte na hvězdičky pro zadání hodnocení a doplňte případně hodnocení i slovní.

Hotovo, uložte klepnutím na OK.

Zhodnocená akce má u sebe zobrazen počet hvězd.

Najetím myši na hvězdy se zobrazí i slovní hodnocení.

Jak zhodnotit akci klientem

Kromě celkového hodnocení akce, může dojít k individuálnímu hodnocení klientem. Toto hodnocení se rovněž automaticky stává součástí záznamu péče sociální dokumentace.

Hodnocení proveďte v nástroji Účast na akcích.

(KDE? Klienti – Účast na akcích)

Označte akci, v pravé části pak označte klienta a použijte tlačítko Hodnocení klienta.

V otevřeném okně zapište slovní hodnocení a uložte klepnutím na OK.


Hodnocení klienta se zobrazí v záznamech péče v jeho kartě.

Jak opravit či smazat akci

Pokud je u akce potřeba provést úpravy, nebo je třeba akci kompletně vymazat, přejděte do nástroje Účasti na akcích.

(KDE? Klienti – Účasti na akcích)

Jak opravit akci

V přehledu akci označte tu, kterou chce upravovat, a použijte tlačítko Opravit (nebo na řádek dvakrát poklepejte)

V otevřeném okně můžete provádět stejné úpravy, jako kdybyste akci tvořili. Pokud si nejste jisti, jak co ovládat, mrkněte na návod na vytvoření akce.

Jak odebrat akci

V přehledu akci označte tu, kterou chce smazat, a použijte tlačítko Odebrat.

Pro jistotu se vás program zeptat, zda to myslíte vážně. Smazání potvrďte klepnutím na OK.

Jaké tiskové sestavy jsou k dispozici

Pro tisk informací a údajů z akcí použijte nástroj Účasti na akcích a tlačítko Tisknout.

(KDE? Klienti – Účasti na akcích)

Informace o konkrétní akci

Informace o konkrétní akci nabízí tisková sestava Akce. Nastavení sestavy před tiskem automaticky vybere právě označenou akci.

Můžete však k akci doplnit:

  • seznam klientů
  • hodnocení, pokud byla akce již zhodnocena

Naplánované/uskutečněné akce

Tiskové sestavy, které tyto výstupy nabízí jsou:

  • Plán akcí
  • Přehled uskutečněných akcí.

V obou případech nastavujete pouze období, za které mají být akce zobrazeny.

Rozdíl v sestavách je ten, že přehled uskutečněných akcí má navíc zobrazen počet zaměstnanců, klientů a hodnocení.

Statistiky účasti na akcích

Možnost sledovat množství učasti na akcích lze sledovat nejen z pohledu klientů, ale i zaměstnanců. K dispozici jsou sestavy:

  • účast klienta na akcích
  • účast zaměstnance na akcích

V nastavení zvolené sestavy bude třeba především zvolit, u kterého klienta či zaměstnance (či většího počtu z nich) chcete tyto výstupy sledovat.