Individuální plán

Změněno dne Fri, 08 Mar 2024 v 02:08 PM

Základní informace

Poskytovatel sociálních služeb je povinen individuálně naplánovat službu dle potřeb klienta v rozsahu, který definuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.. Plánovat službu v CYGNUS je možné pomocí dvou nástrojů:

Plán péče

Umožňuje naplánovat celou službu na základě sdělených potřeb klienta.

Individuální plán

Slouží k plánování služby bez číselníků a realizace péče pomocí činností. Sestavování plánu i jeho průběžné zaznamenávání realizace probíhá vždy ručním zápisem textu.

Vhodné je použití v případě, kdy stanoveného cíle klienta dosahujeme v určitých fázích/krocích (typicky se použije ve službách Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Chráněná bydlení a pro domovy s podporou samostatného bydlení)(např.: klient se chce naučit vařit = nejprve jej naučíme pracovat s nádobím, potom jak upravovat suroviny, poté jak pracovat se sporákem). Nebo také v případě, kdy má klient specifické přání, které mu můžeme pomoci splnit.


Pokud nástroj Individuální plán slouží k plánování cílů, které mají určité fáze, Plán péče pak slouží k naplánování všech ostatních potřeb klienta, často také označovaných jako denní činnosti.

Při plném použití CYGNUS tedy každý klient má vždy sestavený Plán péče, Individuální plán pouze takový, u kterého dosahujeme posunu nebo splnění cíle v krocích.


Tento postup popisuje individuální plánování pomocí individuální plánu.

Jak sestavit nový osobní cíl klienta

Nové přání či potřebu přidejte klepnutím na tlačítko Přidat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Individuální plán).

 

V otevřeném okně můžete začít úpravou data platnosti, pomocí tlačítka Opravit.

Změnit lze datum platnosti, nebo také datum, kdy chcete připomenout konec platnosti plánu. A potvrdit klepnutím na OK.

Nejprve je dobré říci, že všechna tučně zvýrazněná pole jsou povinná.

Začneme zápisem přání či potřebu klienta. Může být psáno slovy klienta, nebo přepisem, může být také čerpáno z jiného zdroje, jakým může být rodina či předchozí dokumentace. Upřesněte, jak jste na zapsané přání přišli. Pomocí tří teček můžete načíst obvykle používané možnosti. Plán zformulujte jako jasný osobní cíl, kterého společně s klientem chcete dosáhnout. To, co klient zvládne sám a s čím může přispět k plnění cíle, zapište do jeho zdrojů. Hrozí, že se klientovi něco stane při plnění přání? Plánování zakončíme kroky, které povedou k naplnění cíle klepnutím na tlačítko Přidat.

Zapište, co bude předmětem kroku, dále pak kdy nebo dokdy zrealizujete. Nakonec zapište, kdo to bude dělat.

Kroků je vhodné mít hned několik, rozepsané na jednotlivé úkony. Jakmile máme hotovo, uložíme klepnutím na OK.

Přání je pak zobrazeno v kartě klienta jako část Individuálního plánu.

Jak přehodnotit osobní cíl

Pokud dojde k jedné z následujících situací:

  • potřeba klienta byla splněna
  • potřeba se plní, ale je třeba pravidelně hodnotit průběh plnění
  • změnil se stav klienta, které plnění ovlivňuje

Stanovený osobní cíl je třeba označit a zhodnotit tlačítkem Přehodnotit osobní cíl k datu.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Individuální plán)

 

V otevřeném okně je zobrazen osobní cíl klienta. Do červeně zabarveného pole pak zapisujeme hodnocení:

Osobní byl splněn, nebo byl nerealizovatelný

Když je cíl splněn nebo je klient ve stavu, kdy je cíl nerealizovatelný, je třeba jej ukončit. Při hodnocení proto zatrhněte volbu Označit přání jako ukončené. A uložíme klepnutím na OK.

Cíl je poté v seznamu označen fajfkou a zařazen mezi ukončená přání.

Osobní cíle nebyl splněn a bude se pokračovat

V případě pokračování osobního cíle klienta zapíšeme pouze hodnocení a rovnou pokračujeme klepnutím na tlačítko OK.

Následující okno známe z plánování. Zaneseme změny, nebo jej necháme tak jak je, pokud se nic nezměnilo. A uložíme.

Jak opravit chyby v nastaveném osobním cíli

Pokud dojde k chybě v plánu, ať už se jedná o gramatické či faktické chyby, plán můžete opravit. Stačí označit potřebu a klepnout na tlačítko Opravit.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Individuální plán)

Tento postup v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepoužívejte pro změny od data. Pokud se změní stav klienta, u klienta došlo k pokroku, nebo měníte plán kvůli pravidelné revizi, postupujte dle návodu, jak přehodnotit osobní cíl.

V otevřeném okně proveďte požadované úpravy a uložte.

Jak opravit chybné hodnocení cíle

Pokud je v hodnocení cíle chyba, jeho změna je možná pouze zde. Konkrétně pod tlačítkem Zobrazit historii při označeném osobním cíli.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Individuální plán)

 

V otevřeném okně označte řádek se špatným hodnocením a klepněte na tlačítko Opravit hodnocení.

Jak odstranit chybné hodnocení cíle

Každé hodnocení cíle na sebe váže stanovený následující cíl. Proto, pokud budete chtít odstranit hodnocení, bude třeba odstranit i cíl, který na hodnocení navazoval. Tedy nejnovější.

Přejděte proto u klienta do Historie cíle, kde má být hodnocení smazáno.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Individuální plán)

 

Mějte označený nejnovější cíl a klepněte na tlačítko Odstranit.

Potvrďte odstranění klepnutím na OK.

Smazáním cíle došlo i ke smazání hodnocení.

Starší hodnocení smazat nelze. Tedy pokud nesmažete všechny předchozí cíle.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit