Realizace péče

Změněno dne Mon, 22 May 2023 v 02:21 PM

OBSAH

Jak zrealizovat činnosti klientů dle plánu

Realizaci činností naplánovaných na den zápisu realizace proveďte klepnutím na tlačítko Operace a výběrem položky Přidat naplánované činnosti.

(KDE? Klienti – Realizace péče)


V otevřeném okně si nejprve vyfiltrujte seznam naplánovaných činností, podle toho s jakým oddělením pracujete, nebo jaké činnosti zapisujete. Pokud vám u činností, které realizujete, někdo asistoval, vyberte jej z nabídky.

Pokračujte zatržením zrealizovaných činností, pokud byla činnost provedena vícekrát, nebo realizujete nutriční péči, upravte počet a jeli třeba poznámka, zapište ji. Vše potvrdíte a zrealizujete klepnutím na OK + Další.

Zrealizované činností z nástroje zmizí. S výjimkou činností, které sledují příjem stravy a tekutin.

Jak zrealizovat činnost několika klientům (bez plánu)

Hromadně přidat jednu činnost víceru klientů můžeme nástrojem Hromadně přidat činnost, který naleznete pod tlačítkem Operace.

(KDE? Klienti – Realizace péče)


V otevřeném okně nejprve zvolte činnost (pokud máte více služeb, zvolte i službu) a případně upravte počet. Pokud chcete filtrovat seznam klientů, klepněte na tlačítko Filtr. Ve filtru můžete kromě umístění filtrovat jen ty klienty, kteří mají zvolenou činnost v plánu.


Pokud při realizaci někdo asistoval, vyberte jej.

Zatrhněte klienty, kterým byla činnost zrealizovaná, a klepněte na tlačítko OK + Další.

Jak zrealizovat skupinovou činnost

Pokud realizujete činnost, která byla pracovníkem provedena v jeden čas u vícera klientů, použijte nástroj Přidat skupinovou činnost pod tlačítkem Operace.

(KDE? Klienti – Realizace péče)

Nejprve zvolte činnost a upravte případně počet úkonů či minut. Pokud někdo asistoval, vyberte jej. Zapište popis činnosti a klepněte na tlačítko Další.


Klepněte na tlačítko Přidat pro přidání klientů, kteří se činnosti účastnili.

Klienty si vyfiltrujte. A po zatržení všech zúčastněných potvrďte klepnutím na OK.


Skupinovou činnost uložte klepnutím na OK + Další.

Skupinová činnost je pak zobrazena v počtu klientů s možností rozbalení a zobrazení v detailu.

Jak zrealizovat neplánovanou činnost u klienta

V hromadném nástroji

Neplánovanou činnost jednomu klientovi přidejte klepnutím na tlačítko Přidat.

(KDE? Klienti – Realizace péče)


V otevřeném okně nejprve vyberte klienta. Zvolte činnost a volitelně upravte počet úkonů či minut. Pokud nebudete zapisovat žádný záznam či volit asistujícího, uložte klepnutím na OK + Další.

Na kartě klienta

V kartě klienta v podsekci Realizace péče poklepejte do dne, ve kterém chcete realizovat.

(KDE? Klienti - Karta klienta – Sociální dokumentace – Realizace péče)V otevřeném okně klepněte na tlačítko Přidat. Nejprve zvolte činnost.


Při výběru činnosti jsou nejprve zobrazeny plánované činnosti i s plánem. Činnosti můžete také prohledávat.


Dále zvolte počet úkonů nebo minut. Pokud je potřeba, zapište záznam, vyberte asistující osobu. Potvrďte kliknutím na OK+Další. 

Jak zrealizovat plánované činnosti u klienta tabulkou

Pokud chcete zrealizovat najednou úkony za plánované činnosti do vybraných dní najednou? Klepněte v podsekci Realizace péče na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Rozpis po dnech.

(Kde? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Realizace péče)

V otevřeném okně kromě toho, že vidíte souhrny provedených činností za zvolený měsíc, mlžete také klepnout na Operace a vybrat Přidat realizaci péče k zadání činností.

Do žlutě zabarvených polí pak zapište počty a zrealizujte klepnutím na OK.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit