Plánování individuální péče o klienta

Změněno dne Fri, 08 Mar 2024 v 01:53 PM


OBSAH

Základní informace

Poskytovatel sociálních služeb je povinen individuálně naplánovat službu dle potřeb klienta v rozsahu, který definuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.. Plánovat službu v CYGNUS je možné pomocí dvou nástrojů:

Plán péče

Umožňuje naplánovat celou službu na základě sdělených potřeb klienta.

Individuální plán

Slouží k plánování služby bez číselníků a realizace péče pomocí činností. Sestavování plánu i jeho průběžné zaznamenávání realizace probíhá vždy ručním zápisem textu.

Vhodné je použití v případě, kdy stanoveného cíle klienta dosahujeme v určitých fázích/krocích (typicky se použije ve službách Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Chráněná bydlení a pro domovy s podporou samostatného bydlení)(např.: klient se chce naučit vařit = nejprve jej naučíme pracovat s nádobím, potom jak upravovat suroviny, poté jak pracovat se sporákem). Nebo také v případě, kdy má klient specifické přání, které mu můžeme pomoci splnit.


Pokud nástroj Individuální plán slouží k plánování cílů, které mají určité fáze, Plán péče pak slouží k naplánování všech ostatních potřeb klienta, často také označovaných jako denní činnosti.

Při plném použití CYGNUS tedy každý klient má vždy sestavený Plán péče, Individuální plán pouze takový, u kterého dosahujeme posunu nebo splnění cíle v krocích.


Tento postup popisuje individuální plánování pomocí plánu péče.

Přání a potřeby klienta

Jak zaznamenat přání a potřeby klienta

Potřeby, které klient má, zapište klepnutím na tlačítko Zadat přání a potřeby k datu.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Plán péče)

V otevřeném okně zvolte datum platnosti (a případně opravte datum, ve kterém dorazí připomínka), zapište přání a potřeby klienta a uveďte zdroj zjištění těchto informací (ty můžete načíst klepnutím na symbol tří teček).

Nejste si jisti, co sem napsat? Nejčastěji zde najdete přepis informací ze sociální šetření, tedy informací, které souvisí se žádosti o službu, při které se zjišťuje, proč klient o službu žádá, tedy jaké jsou jeho potřeby, se kterými potřebuje od poskytované služby pomoci. Zdrojem mohou být i informace z jiného zařízení, od rodiny, nebo přímo od klienta. Pokud jej uvádíte jako zdroj, je vhodné potřeby napsat jeho slovy.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Jak přehodnotit přání a potřeby klienta

Potřeby, které klient má, zapište klepnutím na tlačítko Zadat přání a potřeby k datu.

(Kde? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Plán péče).


Aktualizujete potřeby po změně stavu klienta nebo na základě pravidelné revize plán po určité době? V tomto případě bude zobrazeno okno pro zápis hodnocení. V tomto okně je třeba uvést, proč tento krok děláte.

Jakmile bude hodnocení zapsané, potvrďte klepnutím na OK a pokračujte v úpravě již zadaných potřeb klienta, pokud je úprava nutná.

V otevřeném okně zvolte datum platnosti (a případně opravte datum, ve kterém dorazí připomínka), zapište přání a potřeby klienta a uveďte zdroj zjištění těchto informací (ty můžete načíst klepnutím na symbol tří teček).

Nejste si jisti, co sem napsat? Nejčastěji zde najdete přepis informací ze sociální šetření, tedy informací, které souvisí se žádosti o službu, při které se zjišťuje, proč klient o službu žádá, tedy jaké jsou jeho potřeby, se kterými potřebuje od poskytované služby pomoci. Zdrojem mohou být i informace z jiného zařízení, od rodiny, nebo přímo od klienta. Pokud jej uvádíte jako zdroj, je vhodné potřeby napsat jeho slovy.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Jak opravit chybně zapsané potřeby a přání klienta

Pokud jsou zapsané hodnoty nesprávné a nikdy neodpovídaly stavu klienta, je třeba je opravit.

Tlačítko k opravě není možné použít při změně stavu klienta a opravě potřeb klienta na aktuální stav. Pro změnu od data použijte postup popsaný výše.

V sekci Plán péče klepněte na tlačítko Opravit v části zápisu Přání a potřeby klienta.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Plán péče)

V otevřeném okně proveďte požadované úpravy a uložte klepnutím na tlačítko OK.

Jak odstranit chybné přání a potřeby

Odstranění chybně zapsaných přání a potřeb je možné v historii. Klepněte tedy na tlačítko Zobrazit historii v části pro zápis přání a potřeb klienta.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Plán péče)

V otevřeném okně je seznam zadaných přání a potřeb, kdy mazání je možné vždy od nejnovějšího. Označte tedy jeho řádek a klepněte na tlačítko Odebrat.

 

Potvrďte smazání klepnutím na OK.

Poté můžete okno Historie zavřít křížkem v pravém horním rohu okna.

Individuální plán péče

Jak sestavit plán péče

Sestavte oblast tak, že ji označíte klepnutím a použijete tlačítko Zadat k datu.

KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Plán péče

V otevřeném okně nejprve zvolte datum platnosti a případně upravte, kdy chcete, aby se Vám připomnělo přehodnocení plánu. 

Pokračujte výběrem podoblastí, ve kterých klient nezvládá, respektive potřebuje pomoci s naplánováním činností péče. Pokud využíváte formuláře, pomůckou může být čárkovaně podtržená možnost dle hodnot, které byly ve formuláři vyplněny.

Každá oblast, ve které je řečeno, že klient nezvládá, se automaticky zobrazí jako sekce, ve které se bude plánovat. Tato sekce, pokud není kompletně naplánována, je označena symbolem oranžového vykřičníku.

Klepněte na první nenaplánovanou sekci a začněte plánovat.

Začněte zápisem:

  • Důvodů, díky kterým nezvládá klient péči o sebe v dané oblasti (například je klient imobilní, má bolesti, apod.).
  • Cílů, kterých chcete naplánovanou péči u klienta dosáhnout (např. v případě oblékání, že bude klient vždy čistě oblečen, apod.)
  • Zdrojů klienta, tedy tím, čím on sám přispěje k plnění cíle.

Tyto texty můžete načíst z číselníku výchozích textů. Ty naleznete pod symbolem tří teček.

Zatrhněte si texty, které se odpovídají stavu klienta z každé tabulky a klepnutím na tlačítko OK vložte. Texty poté případně upravte tak, aby byly individuálně směřované na klienta.

Pokračujte naplánováním činností, které budou u klienta prováděny dle zvoleného plánu a zapsaného postupu:

  1. Zatrhněte činnost, kterou u klienta plánujete.
  2. Do poznámky zapište způsobem, jakým bude činnosti u klienta provedena.
  3. Při pravidelně prováděné činnosti zvolte plán klepnutím na pole Plánnebo nechejte prázdné při provádění dle potřeby.


Naplánujte činnost na vybrané dny a denní doby klepnutím do jednotlivých políček. Klepnutím na název denní doby označíte všechny dny v řádku.

Uložte klepnutím na OK.

Na závěr naplánujte činnosti do pole Jiné, které také povedou k naplnění cíle, ale nebude zápis její realizace. Jedná se o činnosti, které jsou související k činnostem zatrženým výše, u kterých realizaci zapisujete (např. při oblékání a svlékání může být takovou činností volba vhodného oblečení, aj.). Tyto činnosti můžete nalézt v číselníku pod symbolem tří teček.


Zatrhněte které požadujete a vložte klepnutím na OK.

Tato sekce je naplánována. Jak to poznáte? Je u ni zobrazen symbol modré fajky.


Pokračujte do té doby, dokud takto nenaplánujete všechny další sekce.


Máte sestaveno?  Pokud ano. Klepněte na tlačítko OK. Plán bude ve stavu Plán sestaven.

Jak přehodnotit plán (oblast) péče

Při aktualizaci plánu je třeba zapsat hodnocení. Po klepnutí na tlačítko Přehodnotit oblast k datu bude nejprve zobrazeno okna pro zápis hodnocení.


 

Tento zápis by měl obsahovat především důvody změny plánu. Ty můžete načíst pomocí symbolu , zatrhnout texty, které vyhovují a vložit klepnutím na OK.

Hodnocení je zapsané? Uložte klepnutím na OK

Jakmile se hodnocení uloží, sestavujte plán opět podle postupu k sestavení plánu péče. Rozdíl bude v tom, že většina věcí už bude naplánována a vy provedete pouze konkrétní změny (nebo v případě hodnocení beze změn, jej rovnou uložte)

Jak opravit chyby v plánu péče

V sestaveném plánu dané oblasti je chyba, kterou je nutné opravit? Označte oblast, kterou chcete upravit, a klepněte na tlačítko Opravit.

(Kde? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Plán péče).


V otevřeném okně proveďte požadované úpravy a uložte klepnutím na tlačítko OK. Upravovat plán můžete podle postupu jak sestavovat plán.

Jak opravit hodnocení péče

Opravu hodnocení proveďte v Historii. Klepněte na tlačítko Zobrazit historii.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Plán péče)


V otevřeném okně označte řádek hodnocení, který chcete opravit a klepněte na tlačítko Opravit hodnoceni.

Opravte hodnocení a klepněte na tlačítko OK.


Poté můžete okno Historie zavřít křížkem v pravém horním rohu okna.


Video z online školení Plánování péče v CYGNUSu efektivně a individuálně 


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit