Účast klientů na akcích

Změněno dne Mon, 22 May 2023 v 02:23 PM

Jak vytvořit novou akci

Novou akci vytvořte v nástroji Účast na akci.

(KDE? Klienti – Účast na akci)

Můžete vytvořit akci úplně novou pomocí tlačitka Přidat.

Nebo opakující se událost můžete zkopírovat tlačítkem Kopírovat.

V samotném okně vytváření akce projděte následující 3 kroky:

1. Nastavte základní údaje akce

V otevřeném okně potřebujeme nejprve vyplnit základní údaje nové akce. Prvním takovým údajem je počátek a konec trvání akce. Vyberte data z nabídky. Dále zapište název akce. Volitelně pak upřesněte popis akce a doplňte případně další údaje v podobě přílohy (např. dokument s objednávkou, kopie účtenek, apod.).


2. Vyberte zaměstnance

Přejděte na druhý krok pro výběr zaměstnanců, kteří budou u akce přítomnosti. V zobrazeném kroku klepněte na Přidat. V otevřeném okně s výběrem zatrhněte zaměstnance, kteří se mají zúčastnit. Potvrďte klepnutím na OK.

Do výsledného seznamu můžete upřesnit například funkci při akci do pole s poznámkou. 

3. Vyberte klienty

Přejděte na třetí závěrečný krok pro výběr klientů. Klienty doplníte použitím tlačítka Přidat. V otevřeném okně staší ty správní vybrat zatržením. Pro lepší přehlednost lze v horní části okna použi filtr oddělení a poskytovaných služeb. Jakmile bude výběr hotov, uložte klepnutím na OK


Pokud nebudete odstraňovat chybně zvolené klienty tlačítkem Odebrat, můžete vše potvrdit a uložt klepnutím na OK.

Jak zhodnotit akci, která proběhla

Hodnocení akce proveďte v nástroji Účast na akcích.

(KDE? Klienti – Účast na akcích)

Označte akci, kterou hodnotíte, a použijte tlačítko Hodnocení akce.

V otevřeném okně klepněte na hvězdičky pro zadání hodnocení a doplňte případně hodnocení i slovní.

Hotovo, uložte klepnutím na OK.

Zhodnocená akce má u sebe zobrazen počet hvězd.

Najetím myši na hvězdy se zobrazí i slovní hodnocení.

Jak zhodnotit akci klientem

Kromě celkového hodnocení akce, může dojít k individuálnímu hodnocení klientem. Toto hodnocení se rovněž automaticky stává součástí záznamu péče sociální dokumentace.

Hodnocení proveďte v nástroji Účast na akcích.

(KDE? Klienti – Účast na akcích)

Označte akci, v pravé části pak označte klienta a použijte tlačítko Hodnocení klienta.

V otevřeném okně zapište slovní hodnocení a uložte klepnutím na OK.


Hodnocení klienta se zobrazí v záznamech péče v jeho kartě.

Jak opravit či smazat akci

Pokud je u akce potřeba provést úpravy, nebo je třeba akci kompletně vymazat, přejděte do nástroje Účasti na akcích.

(KDE? Klienti – Účasti na akcích)

Jak opravit akci

V přehledu akci označte tu, kterou chce upravovat, a použijte tlačítko Opravit (nebo na řádek dvakrát poklepejte)

V otevřeném okně můžete provádět stejné úpravy, jako kdybyste akci tvořili. Pokud si nejste jisti, jak co ovládat, mrkněte na návod na vytvoření akce.

Jak odebrat akci

V přehledu akci označte tu, kterou chce smazat, a použijte tlačítko Odebrat.

Pro jistotu se vás program zeptat, zda to myslíte vážně. Smazání potvrďte klepnutím na OK.

Jaké tiskové sestavy jsou k dispozici

Pro tisk informací a údajů z akcí použijte nástroj Účasti na akcích a tlačítko Tisknout.

(KDE? Klienti – Účasti na akcích)

Informace o konkrétní akci

Informace o konkrétní akci nabízí tisková sestava Akce. Nastavení sestavy před tiskem automaticky vybere právě označenou akci.

Můžete však k akci doplnit:

  • seznam klientů
  • hodnocení, pokud byla akce již zhodnocena

Naplánované/uskutečněné akce

Tiskové sestavy, které tyto výstupy nabízí jsou:

  • Plán akcí
  • Přehled uskutečněných akcí.

V obou případech nastavujete pouze období, za které mají být akce zobrazeny.

Rozdíl v sestavách je ten, že přehled uskutečněných akcí má navíc zobrazen počet zaměstnanců, klientů a hodnocení.

Statistiky účasti na akcích

Možnost sledovat množství učasti na akcích lze sledovat nejen z pohledu klientů, ale i zaměstnanců. K dispozici jsou sestavy:

  • účast klienta na akcích
  • účast zaměstnance na akcích

V nastavení zvolené sestavy bude třeba především zvolit, u kterého klienta či zaměstnance (či většího počtu z nich) chcete tyto výstupy sledovat.


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit