OBSAH

Jak zrealizovat činnosti klientů dle plánu

Realizaci činností naplánovaných na den zápisu realizace proveďte klepnutím na tlačítko Operace a výběrem položky Přidat naplánované činnosti.

(KDE? Klienti – Realizace péče)


V otevřeném okně si nejprve vyfiltrujte seznam naplánovaných činností, podle toho s jakým oddělením pracujete, nebo jaké činnosti zapisujete. Pokud vám u činností, které realizujete, někdo asistoval, vyberte jej z nabídky.

Pokračujte zatržením zrealizovaných činností, pokud byla činnost provedena vícekrát, nebo realizujete nutriční péči, upravte počet a jeli třeba poznámka, zapište ji. Vše potvrdíte a zrealizujete klepnutím na OK + Další.

Zrealizované činností z nástroje zmizí. S výjimkou činností, které sledují příjem stravy a tekutin.

Jak zrealizovat činnost několika klientům (bez plánu)

Hromadně přidat jednu činnost víceru klientů můžeme nástrojem Hromadně přidat činnost, který naleznete pod tlačítkem Operace.

(KDE? Klienti – Realizace péče)


V otevřeném okně nejprve zvolte činnost (pokud máte více služeb, zvolte i službu) a případně upravte počet. Pokud chcete filtrovat seznam klientů, klepněte na tlačítko Filtr. Ve filtru můžete kromě umístění filtrovat jen ty klienty, kteří mají zvolenou činnost v plánu.


Pokud při realizaci někdo asistoval, vyberte jej.

Zatrhněte klienty, kterým byla činnost zrealizovaná, a klepněte na tlačítko OK + Další.

Jak zrealizovat skupinovou činnost

Pokud realizujete činnost, která byla pracovníkem provedena v jeden čas u vícera klientů, použijte nástroj Přidat skupinovou činnost pod tlačítkem Operace.

(KDE? Klienti – Realizace péče)

Nejprve zvolte činnost a upravte případně počet úkonů či minut. Pokud někdo asistoval, vyberte jej. Zapište popis činnosti a klepněte na tlačítko Další.


Klepněte na tlačítko Přidat pro přidání klientů, kteří se činnosti účastnili.

Klienty si vyfiltrujte. A po zatržení všech zúčastněných potvrďte klepnutím na OK.


Skupinovou činnost uložte klepnutím na OK + Další.

Skupinová činnost je pak zobrazena v počtu klientů s možností rozbalení a zobrazení v detailu.

Jak zrealizovat neplánovanou činnost u klienta

V hromadném nástroji

Neplánovanou činnost jednomu klientovi přidejte klepnutím na tlačítko Přidat.

(KDE? Klienti – Realizace péče)


V otevřeném okně nejprve vyberte klienta. Zvolte činnost a volitelně upravte počet úkonů či minut. Pokud nebudete zapisovat žádný záznam či volit asistujícího, uložte klepnutím na OK + Další.

Na kartě klienta

V kartě klienta v podsekci Realizace péče poklepejte do dne, ve kterém chcete realizovat.

(KDE? Klienti - Karta klienta – Sociální dokumentace – Realizace péče)V otevřeném okně klepněte na tlačítko Přidat. Nejprve zvolte činnost.


Při výběru činnosti jsou nejprve zobrazeny plánované činnosti i s plánem. Činnosti můžete také prohledávat.


Dále zvolte počet úkonů nebo minut. Pokud je potřeba, zapište záznam, vyberte asistující osobu. Potvrďte kliknutím na OK+Další. 

Jak zrealizovat plánované činnosti u klienta tabulkou

Pokud chcete zrealizovat najednou úkony za plánované činnosti do vybraných dní najednou? Klepněte v podsekci Realizace péče na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Rozpis po dnech.

(Kde? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Realizace péče)

V otevřeném okně kromě toho, že vidíte souhrny provedených činností za zvolený měsíc, mlžete také klepnout na Operace a vybrat Přidat realizaci péče k zadání činností.

Do žlutě zabarvených polí pak zapište počty a zrealizujte klepnutím na OK.