Realizace terénní péče

Změněno dne Fri, 08 Mar 2024 v 02:03 PM

OBSAH

Hromadná realizace úkonů terénní péče

(KDE? Klienti – Realizace terénní péče)

V okně pro realizaci terénní péče najdete v horní části filtry pro výběr data a pracovníka, který úkony realizuje. V pravém horním rohu si můžete vybrat, jestli chcete zobrazit pouze zrealizované úkony nebo také souhrn dne, docházku a pracovní činnosti. 


Pokud se v realizaci překrývají časy, můžete využít funkci Zarovnat časy. Vyberte čas, kterým mají realizace začínat a všechny následující se seřadí tak, aby na sebe navazovaly a nepřekrývaly se.


Jak zrealizovat činnosti miniterminálem

(KDE? Klienti – Terminály terénní péče)

Nejprve je potřeba si přichystat kódy, které budete při realizaci načítat. Klikněte na ikonu tiskárny a postupně si vytiskněte potřebné kódy.Jak načítat kódy

Nezapomeňte, že k načítání kódu musí být aktuální čas v miniterminálu. Proveďte proto synchronizaci, jako je popsáno v návodu na zprovoznění miniterminálu.

1. Nejprve načtěte kód zaměstnance. Stačí stisknout velké tlačítko uprostřed miniterminálu, dokud neuvidíte paprsek. Ten namiřte na čárový kód. Načtení bude potvrzeno zvukovým signálem (pokud není vypnutý zvuk)

2. Načtěte kód klienta.

3. Načítejte úkony. Načtením dalšího úkonu ukončíte ten předchozí. 

4. Změnu klienta provedete načtením dalšího.

5. Po načtení všech úkonů načtete kód Ukončení úkonu. Jak zpracovat načtené záznamy z miniterminálu

Záznamy z miniterminálu nejprve stáhněte do CYGNUS. Připojte proto čtečku do počítače a spusťte nástroj Terminály terénní péče.

(KDE? Klienti – Terminály terénní péče)

Jakmile se zobrazí obrázek miniterminálu, klepněte na tlačítko Synchronizovat.

Po chvíli se zobrazí tabulka s nahranými kódy. Ta může opravovat chybné řádky. Na každou z chyb můžete přeskakovat tlačítkem Označit další chybu.

Pokud chybí například údaj o zaměstnanci/klientovi, vyberte jej v řádku z nabídky. POZOR! Stejným výběrem budou označeny všechny prázdné řádky, pod ním.

Úplnou chybu můžete smazat. Stačí řádek označit a klepnout na Odebrat.


Jak zrealizovat činnosti klientů dle plánu

(KDE? Klienti – Realizace terénní péče)

Vlevo nahoře vyberte datum realizace. Realizaci činností naplánovaných na tento den proveďte klepnutím na zelené + a vyberte Naplánované úkony.


Vyberte úkony, které chcete realizovat a zapište záznam. Potvrďte kliknutím na Uložit.


Jak porovnat realizaci s plánem

Spusťte si nástroj Realizace terénní péče v nabídce Klienti. V otevřeném okně klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Porovnání smlouvy, plánu a realizace.

(KDE? Klienti – Realizace terénní péče)


Zvolte období, případně použijte i další filtry a klikněte na Načíst.


Po načtení se Vám zobrazí přehled klientů a úkonů, které u nich měly být v jednotlivé dny provedeny. Pokud byl na daný den u klienta naplánován úkon, bude u něj v řádku Smlouva vyplněna délka úkonu, která je požadována na smlouvě.

Rozdíly program zvýrazní červeně. Jedná se o dny, kdy například ještě není zapsaná realizace. Pokud si chcete zobrazit pouze klienty, u kterých je nějaký rozdíl, zatrhněte volbu Zobrazit pouze klienty s rozdílným počtem a znovu porovnání načtěte.

Upozorníme Vás i na aktuální přerušení péče. V případě částečného přerušení péče, se dny rovněž podbarví červeně, ale zároveň přibude upozornění, že má klient v daný den  přerušení péče. U celodenního přerušení, nejsou dny podbarvené, uvidíte pouze upozornění. V těchto případech se nejedná o chybu, ale o správný stav, kdy z důvodu přerušení nemohla péče proběhnout a program vás na tuto skutečnost pouze upozorňuje.

Po najetí myši na upozornění (barevný rožek) se zobrazí bližší informace.

V rámci porovnání si můžete zvolit, zda chcete porovnávat pouze smlouvu s realizací nebo porovnávat i načtení v plánu návštěv. Pro přidání plánu návštěv do porovnání zatrhněte volbu Porovnat s plánem návštěv a znovu načtětePřibude řádek s plánem.

V porovnání s plánem vás upozorníme na stav návštěvy v plánu, pokud bude například nepřiřazená, rovněž se zobrazí upozornění.


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit