Jak zaznamenat plnění cíle

O tom, jak probíhá naplňování stanoveného cíle individuálního plánu se můžete rozepsat pod tlačítkem Záznamy.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Individuální plán)

V otevřeném okně postačí klepnout na tlačítko Přidat.

A můžete začít zapisovat průběh plnění. Jakmile budete hotovi, uložte klepnutím na OK.

Jak záznam o plnění cíle opravit či odebrat

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Individuální plán – Záznamy)

Oprava záznamu

Vytvořený záznam můžete samozřejmě v případě chyb opravovat. Stačí jej označit a klepnout na tlačítko Opravit.

 

V otevřeném okně proveďte úpravy a uložte klepnutím na OK.

Odstranění záznamu

Pokud chcete záznam úplně smazat, označte jej a klepněte na Odebrat.