JAK PLÁNOVAT DOVOLENOU

Změněno dne Pá, 8 Březen v 2:05 ODPOLEDNE


CYGNUS nikdy nepřepočítával zůstatek nároku na dovolenou, protože k tomu slouží mzdové programy. Každý mzdový program může využít odchylky od zákoníku práce – proto se zůstatky mohou lišit. Z tohoto důvodu nelze v našem systému přepočítávat nárok na dovolenou. V našem systému je zůstatek dovolené pouze orientační – zadává se podle aktuálního přepočtu dle mzdového systému.


V případě, že nevíte jak se přepočítává nárok na dovolenou, kontaktujte prosím Vašeho dodavatele mzdového programu.


Jak nastavit nárok na dovolenou

Zadání nároku na dovolenou na nový rok proveďte nástrojem Nároky na výjimky.

(KDE? Zaměstnanci – Hromadné operace – Nároky na výjimky)


V otevřeném okně si nejprve zvolte výjimku Dovolená a zvolte rok 2021. Seznam zaměstnanců také filtrujte, například si vyberte konkrétní pracovní skupinu. Filtrování je důležité, pokud budete chtít zaměstnancům ve vybrané skupině nastavit stejný počet hodin nároku.


Vše nachystáno? Klepněte na tlačítko Opravit.


Nárok pro aktuální rok, pokud je pro všechny stejný, zadejte hromadně. Použijte tlačítko Operace a zvolte z nabídky Hromadně zadat roční nárok.


V otevřeném okně zapište počet hodin a uložte klepnutím na OK.


Nárok můžete také upravovat ručně zápisem do žlutých políček (každé žlutě zabarvené pole lze editovat).


Jak si připravit okno pro plánování dovolené

Plánování dovolené (jakožto i dalších výjimek) proveďte v nástroji Měsíční plán. Než dovolenou začnete plánovat, použijte několik pomůcek, které zajistí pohodlné a nerušné naplánování dovolené na celý rok v jednotlivých měsících:

  • Zvolte si provozy či nastavené úseky v horní části okna, ať vidíte pouze ty zaměstnance, kterým plánujete dovolenou.
  • Skryjte směny zatržítkem Skrýt směny v dolní části okna. Uvidíte tak prázdné okno ideálně připravené pro plánování dovolené. 
  • Zobrazte si statistiku, ať vidíte, zdali u zaměstnance nepřekračujete stanovený nárok na dovolenou.
  • Plánujte v každém měsíci zvlášť. Jeho výběr a možnost přesunu do dalšího je k dispozici v pravém horním rohu.

(KDE? Zaměstnanci – Měsíční plán).

Nyní můžete pohodlně plánovat.

Jak sestavovat plán dovolené

Zadání naplánované dovolené vždy probíhá tak, že klepnete pravým tlačítkem myši do buňky ve sloupci dne a v řádku zaměstnance a z nabídky zvolíte Výjimky.

(KDE? Zaměstnanci – Měsíční plán)


V otevřeném okně zvolte (pokud není před vybráno) typ výjimky Dovolená a potvrďte klepnutím na tlačítko OK.


Žádné jiné nastavení není třeba, neboť dovolenou plánujete bez ohledu na to, jak bude chodit zaměstnanec do práce. V kterých dnech mu bude reálně dovolená proplacena poznáte tak, že po uložení uvidíte buňce se zadanou dovolenou i počet hodin. Ten je brán buď podle plánovacího kalendáře, nebo, v případě nepřetržitého provozu, dle dlouhodobého plánu.

Plánovat samozřejmě můžete v úsecích, ne jen den po dni. Jak na to? Možností je několik:

Chcete naplánovat dovolenou například na týden? Klepněte do prvního dne levým tlačítkem myši a táhnutím označte období. Pak do jedné z označených buněk klepněte pravým tlačítkem myši a zadejte výjimku dovolené.


Plánujete dovolenou pro několik vybraných dní v měsíci? Držte klávesu CTRL na klávesnici a levým tlačítkem myši a klepnutím označujte jednotlivé dny. Pak do jedné z označených buněk klepněte pravým tlačítkem myši a zadejte výjimku dovolené.


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit