Jak stanovit nový osobní cíl zaměstnance

V sekci Osobní cíl klepněte na tlačítko Přidat.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Vzdělávací plány – Osobní cíl)

V otevřeném okně zadejte datum Platnost od a zapište osobní cíl zaměstnance. Pokud plánujete i společný cíl zaměstnance s nadřízeným, zapište jej do spodního pole.

Je-li osobní cíl kompletní, změňte stav cíle na Aktivní. Má-li mít cíl platnost, zatrhněte volbu Platnost do a zadejte datum (je doporučeno nastavit i připomínku na blížící se konec platnosti).

Hotovo? Uložte klepnutím na OK (nebo zadání zrušte klepnutím na Storno).

Jak zapsat záznam plnění osobního cíle

V sekci Osobní cíl označte osobní cíl a klepněte na tlačítko Přidat v části Záznamy a hodnocení vybraného cíle.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Vzdělávací plány – Osobní cíl)

V otevřeném okně zvolte datum a zapište záznam. Pomocí tlačítka Přidat můžete přiložit přílohu.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK (nebo vše zrušte tlačítkem Storno)

Jak zhodnotit a označit cíl jako splněný

Nejprve zapište závěrečný záznam ve kterém uvede, jak byl cíl splněn. Postupujte dle návodu k zápisu záznamu osobního cíle. Poté poklepejte na řádek splněného cíle a označte jej za splněný.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Vzdělávací plány – Osobní cíl)

 

 

Splněné osobní cíle jsou na kartě označeny symbolem fajfky. Lze je skrýt pomocí zatržítka Splněné a zrušené cíle.

Jak zrušit plnění cíle

Pokud chcete osobní cíl zrušit, protože není splnitelný, nejprve zapište záznam osobního cíle o zrušení. Poté poklepejte na řádek cíle, který chcete zrušit a změňte stav na Zrušený.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Vzdělávací plány – Osobní cíl)

 

Hotovo? Uložte klepnutím na OK (nebo vše zrušte klepnutím na Storno). Zrušené osobní cíle jsou na kartě označeny symbolem křížku. Lze je skrýt pomocí zatržítka Splněné a zrušené cíle.

Jak smazat špatný cíl

Pokud osobní cíl chcete úplně smazat, označte jej a klepněte na tlačítko Odebrat.

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Vzdělávací plán – Osobní cíl)

V zobrazeném dialogu potvrďte klepnutím na OK (nebo vše zrušte klepnutím na Storno).

Smazat je možné pouze osobní cíl bez záznamu.