Obsah

Přidání, oprava a odebrání kontaktních osoby

Kontaktní osoby přidávejte ve stejnojmenné podsekci klepnutím na tlačítko Přidat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Osobní údaje)V otevřeném okně zadejte povinné údaje, mezi něž patří Příjmení a jméno a Vztah vůči klientovi. Další údaje doporučujme doplnit, včetně případné informace o formě opatrovnictví.Evidujte si, zdali může kontaktní osoba zjišťovat informace z ošetřovatelské dokumentace sestry. Souhlas s nahlížením by mělo provádět každé zařízení. Minimálně je důležité pro nahlížení do elektronicky podepsané dokumentace.

Hotovo? Potvrďte klepnutím na OK.

V seznamu kontaktních osob jsou zobrazeny informace v pravé častí okna právě označeného kontaktu. Ten můžete v případě potřeby Opravit nebo rovnou Odebrat.
Změna pořadí kontaktních osob

Pokud v seznamu u klienta existuje více kontaktních osob, je vhodné si je seřadit od té nejdůležitější po tu nejméně důležitou.

Změnu pořadí označené kontaktní osoby provedete pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů.Kontaktní osoba, která je v seznamu první v jiných částech programu označujeme jako výchozí.