Pro možnost exportovat docházku do mzdového programu s možností exportovat i plány služeb, proveďte nastavení v podsekci Export do mzdového programu pomocí tlačítka Opravit.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Zaměstnanci – Rozpisy služeb a docházka – Export do mzdového programu)

V otevřeném okně nastavení je třeba zvolit správný mzdový software.

Následně zatrhněte mzdové složky a výjimky a uveďte číslo, pod kterým se bude hodnota do mzdového software exportovat.

Export plánů můžete uzpůsobit nastavením, které určí identifikaci směny plánu.

Hotovo, uložte klepnutím na OK.