Jedná se o obecný návod na nastavení exportu plánů nebo docházky. Každý mzdový program má své vlastní specifikace a návod by měl několik desítek stránek. V případě, že si nebudete jistí jaké parametry vyplnit, prosím kontaktujte podporu.


Pro možnost exportovat docházku do mzdového programu s možností exportovat i plány služeb, proveďte nastavení v podsekci Export do mzdového programu pomocí tlačítka Opravit.

(KDE? Nastavení – Zaměstnanci – Rozpisy služeb a docházka – Export do mzdového programu)

 


V otevřeném okně nastavení je třeba zvolit správný mzdový software.


V současné době neplánujeme přidávat další mzdové softwary.
V případě, že nevidíte Váš mzdový software, můžete nás na podpoře požádat o univerzální technickou specifikaci, kterou předáte Vašemu dodavateli mzdového softwaru a mohou se přizpůsobit a pak můžete začít využívat tyto exporty, které Vám zjednoduší Vaši práci.


Následně zatrhněte mzdové složky a výjimky a uveďte číslo, pod kterým se bude hodnota do mzdového software exportovat.

Export plánů můžete uzpůsobit nastavením, které určí identifikaci směny plánu.

Hotovo, uložte klepnutím na OK.