Toto je postup, který použijete v případě, že klient přechází mezi poskytovanými služby v rámci vaši organizace. Současně lze tohoto postupu využít i v případě, že klient přechází z jedné pobočky na pobočku jinou.

Změna poskytované služby probíhá v CYGNUS 2 ukončením klienta na službě původní a založením na službě nové. Po této změně bude třeba u klienta provést zejména:

  • zadání nové smlouvy na nové službě
  • výběr klíčové pracovníka v nové službě
  • sestavení nového plánu péče v nové službě

Všechny osobní údaje, příjmy, formuláře, nutriční a ošetřovatelská dokumentace zůstane u klienta zachována.

Pokud ke změně máte zaevidovanou žádost, po ukončení pobytu klienta na původní službě, postupujte podle návodu Jak přidat klienta na základě žádosti.

Nejprve ukončit původní službu…

Jak bylo řečeno v úvodu, nejprve je třeba ukončit pobyt klienta na původní poskytované službě.

Proveďte tak v Přehledu klientů sociální péče označením klienta, klepnutím na tlačítko Odebrat a výběrem možnosti Ukončit službu.

(KDE? Klienti – Přehled klientů sociální péče)

V otevřeném okně zvolte datum předcházející počátku nové služby (např. 31.12.2018), jako důvod zvolte ten, které reprezentuje změnu poskytované služby a uložte klepnutím na OK.

Pak nastoupit klienta na službu novou…

Klient je ukončen, může tedy nastoupit na novou službu. Tento úkon opět provedeme v Přehledu klientů sociální péče 

(KDE? Klienti – Přehled klientů sociální péče).

Klepněte na tlačítko Přidat .

1. Nástup klienta

V otevřeném okně napište datum následující po datu ukončení (např. 1.1.2019), vyberte novou službu a zapište příjmení klienta (to musí být zapsané správně!). Pokračujte klepnutím na Další.

2. Výběr klienta

Nyní zatrhněte klienta, kterého jste ukončili na původní služby a pokračujte klepnutím na Další.

3. Umístění klienta

Vyberte umístění klienta na nové službě a zkontrolujte, že je přiřazeno:

  • Žádost (pouze za předpokladu, že ke změně služby byla vytvořena žádost)
  • Nákladové středisko (kvůli vyúčtování služby)
  • Zdravotnické pracoviště (pro vedení zdravotní dokumentace)

Průvodce ukončete klepnutím na tlačítko Dokončit. A změna poskytované služby je hotova!

Nyní je doplňte chybějící údaje, zejména ty, které byly vypsány v úvodu postupu.