Jak přesunout údaje z původní smlouvy na novou

Pokud je třeba z nějaké důvodu přesunout údaje ze smlouvy na smlouvu jinou, např. při změně pozice, aj., můžete tak provést použitím operace Přesunout údaje na jinou smlouvu.


Můžete tak přesunout identifikační údaje jako je otisk, nebo čip a tímto způsobem, lze zpětně přenést i záznamy z docházky, které se ukládali pod starou smlouvou. 

V současné době nelze přesouvat identifikační údaj do budoucna. 

(KDE? Zaměstnanci – Karta zaměstnance – Pracovní smlouvy – Pracovní smlouvy)

V otevřeném okně vyberte, z jaké smlouvy na jakou se údaje přesouvají a vyberte, o jaké údaje se bude jednat.

Přesun potvrďte klepnutím na OK.