Toto je postup, který použijete v případě, že klient přechází mezi poskytovanými služby v rámci vaši organizace. Současně lze tohoto postupu využít i v případě, že klient přechází z jedné pobočky na pobočku jinou.

Změna poskytované služby probíhá v CYGNUS 2 ukončením klienta na službě původní a založením na službě nové. Po této změně bude třeba u klienta provést zejména:

  • zadání nové smlouvy na nové službě
  • výběr klíčové pracovníka v nové službě
  • sestavení nového plánu péče v nové službě

Všechny osobní údaje, příjmy, formuláře, nutriční a ošetřovatelská dokumentace zůstane u klienta zachována.

Pokud ke změně máte zaevidovanou žádost, po ukončení pobytu klienta na původní službě, postupujte podle návodu Jak přidat klienta na základě žádosti.


Ukončení původní služby

Jak bylo řečeno v úvodu, nejprve je třeba ukončit pobyt klienta na původní poskytované službě.

Proveďte tak v Přehledu klientů sociální péče označením klienta, klepnutím na tlačítko Odebrat a výběrem možnosti Ukončit službu.

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče)


 

V otevřeném okně zvolte datum předcházející počátku nové služby (např. 31.12.2018), jako důvod zvolte ten, které reprezentuje změnu poskytované služby a uložte klepnutím na OK.Nástup klienta na novou službu

Klient je ukončen, může tedy nastoupit na novou službu. Tento úkon opět provedeme v Přehledu klientů sociální péče 

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče) 

Klepněte na tlačítko Přidat .1. Nástup klienta

V otevřeném okně napište datum následující po datu ukončení (např. 1.1.2019), vyberte novou službu a zapište příjmení klienta (to musí být zapsané správně!). Pokračujte klepnutím na Další.


 

2. Výběr klienta

Nyní zatrhněte klienta, kterého jste ukončili na původní služby a pokračujte klepnutím na Další.3. Umístění klienta

Vyberte umístění klienta na nové službě a zkontrolujte, že je přiřazeno:

  • Žádost (pouze za předpokladu, že ke změně služby byla vytvořena žádost)
  • Nákladové středisko (kvůli vyúčtování služby)
  • Zdravotnické pracoviště (pro vedení zdravotní dokumentace)


 

Průvodce ukončete klepnutím na tlačítko Dokončit. A změna poskytované služby je hotova!

Nyní je doplňte chybějící údaje, zejména ty, které byly vypsány v úvodu postupu.