Toto je postup pro ty situace, kdy klient nastupuje bez v programu evidované nástupu předcházející žádosti o službu. Klient v zařízení (ani v žádné z poboček) doposud služby nevyužíval.

Nového klienta přidejte klepnutím na tlačítko Přidat v Přehledu klientů sociální péče.

(KDE? Klienti – Klienti sociální péče)


 


Nástupem vás provede CYGNUS 2 v několika krocích:

1. Nástup klienta

V otevřeném okně vyberte nejprve datum nástupu, zvolte službu a zapište příjmení žadatele, který nastupuje. Pokračujte klepnutím na Další.2. Výběr klienta

V nejčastějším případě se vám hned zobrazí informace, která říká, že klient nebyl nalezen a proto bude vytvořen nový. Informaci stačí potvrdit klepnutím na Ano.Pokud se ale nalezne shoda, v dalším kroku bude třeba uvést, že nový klient není v seznamu klientů se shodným příjmením. Pak pokračujte klepnutím na Další.3. Osobní údaje

V tomto okně vyplňte všechny osobní údaje, které znáte a současně potřebujete evidovat. Pro CYGNUS 2 jsou povinnými jméno a příjmení. Až bude vše potřebné doplněno, pokračujte klepnutím na Další.4. Umístění klienta

Nyní je třeba vybrat správné umístění a pokud je třeba, zvolit cílovou skupinu.Pokračujte kontrolou a případně upravte:

  • nákladové středisko (mělo by být zvoleno, umožní vyúčtovávat službu klienta)
  • zdravotnické pracoviště (mělo by být zvoleno, umožní u klienta poskytovat zdravotní péče)

Hotovo? Klepněte na tlačítko Další. (Pokud nemáte prostor teď vyplňovat adresy a výchozí kontaktní osobu, klepněte na tlačítko Dokončit. Tyto údaje můžete později doplnit v kartě klienta.)


5. Adresy

Tento krok slouží k zápisu adres klienta a především pak kontaktního telefonu a emailu přímo na něj. Kontaktní adresu je vhodné nechat Dle zařízení (protože tam klient po nástupu budu). Až budete hotovi, pokračujte klepnutím na Další.6. Kontaktní osoba

V posledním kroku průvodce zvolte, zda-li chcete vyplnit první kontaktní osobu. Pokud zvolíte Ano, je třeba doplnit alespoň příjmení a jméno a vztah kontaktní osoby.


 

Jakmile budete i s tímto hotovi, dokončete průvodce klepnutím na tlačítko Dokončit.