K tomu, aby mohl být zaměstnanec strávníkem a aby si eventuálně mohl objednávat stravu skrze Můj CYGNUS, je třeba myslet na dodržení následujících věcí:

Zaměstnance je jako uživatel v CYGNUS 2 s právy na Můj Cygnus

Při zadávání nového zaměstnance pomocí průvodce nevynechejte krok, kdy uvádíte, zdali bude zaměstnanec i uživatelem CYGNUS 2.

Volba musí být zatržena a zaměstnanec bude mít od vás nastaveno uživatelské jméno, heslo a především šablonu práv, která umožňuje používat Můj Cygnus.

Pokud nejste administrátorem, tento krok neuvidíte. Bude třeba požádat administrátora, aby z karty zaměstnance vytvořil uživatele.

Stačí postupovat podle návodu na přidělení přístupu zaměstnanci.

Tento postup ostatně platí i tehdy, pokud uživatele v průvodci nenastavíte a budete to chtít dodatečně.

Zaměstnanec ma nastavený stravovací provoz a dietu

Při zadávání nového zaměstnance pomocí průvodce nedokončujte průvodce předčasně a zejména věnujte pozoronost poslednímu kroku k zadání diety. Pak teprve průvodce dokončete

Díky nastavení dietě bude mít možnost zaměstnance odebírat stravu objedávkou přes CYGNUS 2.

Pokud dietu průvodcem nezadáte, lze ji dodatečně dozadat přímo v kartě zaměstnance. Stačí postupovat podle návodu na nastavení diety zaměstnance.


Jakmile budou všechny výše uvedená nastavení provedena, kontaktujte osobu, která zpravovává objednávku stravy, aby provedla svá nastavení.